Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna – jak widzą ją mieszkańcy powiatu bełchatowskiego?

Dla mieszkańców regionu Bełchatowa transformacja energetyczna jest racjonalną i nieuniknioną, choć trudną decyzją – wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię 4P Research Mix. 84% badanych ma świadomość, że kopalnia w ich mieście zostanie zamknięta, a jednocześnie, zdecydowana większość badanych (72%) widzi potencjał dla rozwoju ich regionu w kierunku odnawialnych źródeł energii (OZE) – podkreśla PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Transformacja energetyczna – najważniejsze argumenty „za”

Jak podaje przedsiębiorstwo energetyczne, badanie dotyczyło postaw względem transformacji energetycznej w regionie Bełchatowa. Wyniki wskazują, że najważniejszymi argumentami, dla których należy przeprowadzić transformację energetyczną (70% badanych) jest wyeksploatowanie złóż węgla w okolicy. Inne najczęściej wskazywane powody zmian w energetyce i konsekwencji w regionie to decyzje Unii Europejskiej (38%), niska „ekologiczność” węglowych źródeł energii (38%) i mała efektywność ekonomiczna energii ze złóż węglowych (37%).

Jak podała PGE, 89% mieszkańców Bełchatowa zauważa, że zmiany klimatu są problemem dla całego kraju. Dla 74% badanych decyzja o transformacji energetyki ściśle wiąże się z poprawą jakości powietrza, a 59% badanych wymieniło złą jakość powietrza, jako czynnik, który wyróżnia negatywnie region bełchatowski spośród innych regionów w kraju. Ponadto 34% badanych uważa, że ilość zanieczyszczeń w powietrzu zwiększa się.

Transformacja energetyczna – potrzebne wsparcie rozwoju OZE

Mieszkańcy Bełchatowa i okolic nie są przeciwni działaniom proekologicznym, a 89% badanych rozumie, że współczesna zmiana klimatu jest spowodowana działalnością człowieka. Badanie opinii na temat polskiej polityki klimatycznej wykazało, że 96% respondentów uważa, iż polski rząd powinien wspierać rozwój energetyki odnawialnej. Według 72% badanych OZE to przyszłość energetyki, ale także potencjał dla rozwoju regionu Bełchatowa.

Z wypowiedzi respondentów w grupie wiekowej 15-35 lat wynika, że młodzież nie wiąże planów życiowych i zawodowych z kompleksem energetycznym Bełchatów. Praca w elektrowni i kopalni nie jest atrakcyjna dla 46% młodych ludzi. Wydaje się im mało perspektywiczna i nie wiąże się też dla dzisiejszej młodzieży z prestiżem. Ich zdaniem nie jest to praca przyszłościowa. Ponadto 54% badanych w tej grupie wiekowej uważa, że kopalnia ma zły wpływ na środowisko.

Młodsi pracownicy kopalni i elektrowni (przed 40 rokiem życia) nie są tak bardzo związani ze swoim miejscem pracy, jak starsi – bełchatowski kompleks energetyczny ma dla nich mniejsze znaczenie tożsamościowe. Nie planują też pracy przez całe życie w jednym miejscu – wskazuje PGE.

Transformacja energetyczna – jak przeprowadzono badanie?

Jak już wspomniano, badanie lokalnych nastrojów społecznych związanych z zagadnieniem, jakim jest transformacja energetyczna regionu – na reprezentatywnej grupie 500 osób dla powiatu bełchatowskiego – w listopadzie i grudniu 2020 r., przeprowadziła pracownia badawcza 4P Research Mix. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie PGE. Respondentów podzielono na cztery grupy. Pierwsza to pracownicy kopalni, elektrowni i firm z nimi związanych, drugą stanowiły rodziny pracowników kompleksu energetycznego, trzecia to mieszkańcy niepowiązani bezpośrednio z kopalnią i elektrownią, a czwarta to młode pokolenie (18-25 lat).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama