COP24

Szczyt Klimatyczny COP24 zakończony

„Sukcesem zakończyła się globalna konferencja klimatyczna ONZ – COP24 w Katowicach” – można przeczytać na stronie internetowej dedykowanej Szczytowi Klimatycznemu, który odbywał się w Katowicach.

To właśnie w Katowicach, przedstawiciele 196 państw i Unii Europejskiej przez dwa tygodnie pracowali nad wypracowaniem tzw. Katowickiego pakietu klimatycznego, który wdrażałby wytyczne przyjęte w ramach tzw. Porozumienia Paryskiego, które zostało zawarte w 2015 r.

Efektem tych kilkunastu dni prac jest domknięcie zasad realizacji wspomnianego Porozumienia Paryskiego, w poszczególnych obszarach. W ciągu dwóch tygodni przedyskutowano cały szereg kwestii, dotyczących m.in. finansów, transparencji czy adaptacji.

COP24 – wypracowano Katowicki pakiet klimatyczny

Pracowaliście nad tym pakietem przez trzy lata. Gdy mamy do czynienia ze stanowiskami blisko 200 Stron, nie jest łatwo dojść do porozumienia w sprawie umowy tak wieloaspektowej i technicznej. W tych okolicznościach każdy krok naprzód był wielkim osiągnięciem. I za to Wam dziękuję. Możemy być z siebie dumni. Nasze wspólne wysiłki nie polegały jedynie na produkcji tekstów, czy bronieniu narodowych interesów. Kierowaliśmy się poczuciem odpowiedzialności za los ludzi i zaangażowaniem w losy Ziemi, która jest domem naszym i pokoleń, które przyjdą po nas – powiedział Michał Kurtyka, prezydent COP24 podczas sesji plenarnej podsumowującej Szczyt.

Katowice – po Kioto i Paryżu – stały się kolejnym kamieniem milowy na drodze do zrównoważonej globalnej polityki klimatycznej – podkreślono na wspomnianej stronie internetowej. Na Szczycie Klimatycznym w Katowicach pojawiły się liczne głowy państw, szefowie rządów oraz blisko 100 ministrów środowiska i spraw zagranicznych z całego świata. W opracowanych z ich udziałem Regułach Katowickich poszczególne Strony przyjęły ścieżki, którą każda z nich będzie podążać w zakresie intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu.

Dziś mogę głośno powiedzieć – w Pakiecie Katowickim w zrównoważony, uczciwy sposób uwzględnione zostały interesy wszystkich Stron. Ale co ważniejsze, jego wpływ na świat będzie pozytywny. Dzięki niemu uczynimy wielki krok w kierunku realizacji ambicji zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Ambicji, które sprawią, że nasze dzieci spojrzą kiedyś wstecz na nasze dziedzictwo i uznają, że ich rodzice podjęli właściwe decyzje w ważnym, dziejowym momencie – powiedział prezydent COP24.

Z inicjatywy polskiej Prezydencji podczas COP24 przedstawiono również trzy deklaracje, które zyskały szerokie poparcie. Pierwszego dnia Szczytu Andrzej Duda, prezydent RP ogłosił deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Jej przyjęcie było najważniejszym punktem Szczytu Głów Państw i Szefów Rządów. Kolejnego dnia, przedstawiono wspólną inicjatywę Polski i Wielkiej Brytanii – Katowickie Partnerstwo dla Elektromobilności. Została ona zaprezentowana przez Mateusza Morawieckiego, premiera Polski oraz Michała Kurtykę w obecności Antonio Guterresa, sekretarza generalnego ONZ. W drugiej części szczytu ogłoszono deklarację „Lasy dla klimatu”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Michał Kurtyka oraz Paola Deda reprezentująca UNECE.

Na podstawie cop24.gov.pl

fot. ©cop24.gov.pl

 

partner medialny