Świadomość ekologiczna małych firm

Świadomość ekologiczna małych firm zbadana

Działania proekologiczne stają się coraz ważniejsze dla wszystkich Polaków. Jesteśmy przedsiębiorcami, pracownikami i konsumentami, więc ta postawa znajduje swoje odzwierciedlenie w priorytetach firm. Wyniki badania „Leasing Index 2019” zrealizowanego przez Santander Leasing wskazują, że ponad 50% z nich podejmuje działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

Świadomość ekologiczna małych firm – najprostsze działania stają się normą

Z badania przeprowadzonego przez Santander Leasing (dawniej BZ WBK Leasing) wynika, że 51% małych przedsiębiorstw stara się ograniczać wytwarzanie odpadów. 53% firm prowadzi segregację odpadów w trosce o ochronę środowiska, a 41% przedsiębiorców coraz częściej korzysta z elektronicznych dokumentów (takich jak np. elektroniczne faktury) w celu ograniczenia zużycia papieru. Z kolei 30% małych firm deklaruje wykorzystywanie w prowadzonej działalności proekologicznych towarów. Spośród małych przedsiębiorstw 29% rozważa inwestycje w proekologiczny i efektywny energetycznie sprzęt.

  • Świadomość ekologiczna małych firm

Należy wziąć pod uwagę, że badanie dotyczy firm zatrudniających do 49 osób. Małe przedsiębiorstwa często nie mogą sobie pozwolić na przygotowywanie strategii CSR czy na duże inwestycje w ekologię. Optymizmem napawa jednak fakt, że dostrzegają problem i reagują na niego w miarę możliwości. Najprostsze i najtańsze działania proekologiczne stają się normą – mówi Agnieszka Basińska, HR Partner w Santander Leasing.

Jak wynika z badania „Leasing Index 2019” aż 51% badanych firm stara się minimalizować ilość wytwarzanych odpadów. Jeszcze więcej – 53% – prowadzi segregację odpadów.

O ile to drugie działanie można uzasadnić koniecznością – do tego obliguje nas prawo – o tyle ograniczanie produkcji śmieci to dowód na to, że idea „zero waste”, czyli „brak odpadów” przedostaje się z płaszczyzny prywatnej osób najbardziej zaangażowanych w ochronę środowiska, do powszechnej świadomości. Polacy wiedzą, że jeśli nie weźmiemy się do pracy – nasza planeta utonie w odpadach – przekonuje Agnieszka Basińska.

Droga bez odwrotu!

Analiza wyników badania wskazuje, że im bardziej skomplikowane jest podjęcie działań proekologicznych, tym mniej firm się w nie angażuje. Proekologiczne produkty, półprodukty, materiały i surowce w swoich działaniach wykorzystuje mniej niż 1/3 badanych (30%). Jeszcze mniej (29%) ma w planach inwestycje w proekologiczny i efektywny energetycznie sprzęt. Santander tłumaczy, że takie dane nie mogą dziwić – należy pamiętać, że w grupie badanych były mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy zatrudniające kilka osób. W wielu przypadkach nie zajmują się one produkcją, a co za tym idzie nie planują żadnych działań mających na celu unowocześnienie procesów w tym zakresie.

Bez wątpienia optymistycznym wnioskiem z naszego badania jest odsetek przedsiębiorstw, które namawiają pracowników do proekologicznych zachowań (40%). Santander Leasing sam jest firmą, która działania przyjazne środowisku wpisuje nie tylko w strategię biznesową, ale też na listę własnych, wewnętrznych priorytetów. Ograniczenie zużycia wody i papieru, sprzątanie najbliższego otoczenia biura czy rezygnacja z plastiku to tylko niektóre inicjatywy, które wdrażamy. Podobnie jak większość firm, które wzięły udział w badaniu, zmieniamy się na lepsze w oparciu o własną kreatywność i zapał pracowników. Od sukcesu działań proekologicznych zależy przyszłość Ziemi. I nie ma do tego sukcesu drogi na skróty – podkreśla Agnieszka Basińska podsumowuje.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Santander Leasing

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. Santander Leasing

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny

reklama