Stare meble do renowacji

Stare meble do renowacji

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) apeluje do osób robiących remonty i wymieniających meble i sprzęt AGD, by – zamiast wyrzucać – przekazywały tego typu przedmioty Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.

Spółdzielnia, po renowacji przekaże je potrzebujących.

Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje bowiem projekt pn. „Meble od serca”, polegający m.in. na prowadzeniu punktu odbioru i renowacji mebli.

Stare meble do renowacji – prospołecznie i w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym

Jak podaje UM, projekt „Meble od serca” dedykowany jest osobom oddalonym od rynku pracy i polega m.in. na doposażeniu mieszkań w meble.

Przedsięwzięcie pozwala na realizację ścieżki aktywizacji zawodowej osobom, które od dawna nie podejmowały zatrudnienia i w związku z tym mają problemy w wypracowaniu właściwych nawyków związanych z pracą. Zatrudniane przez Spółdzielnię osoby otrzymują wsparcie od koordynatora projektu, animatora pracy i bardziej już doświadczonych pracowników. W ramach projektu wykonywane są m.in. prace polegające na odnawianiu i odświeżaniu mebli darowanych przez ludzi.

To co często wydaje nam się mało funkcjonalne, niemodne i przez to nieatrakcyjne, bezużyteczne, może znaleźć zastosowanie w wielu domach mieszkańców Gdańska. My wierzymy w to, że pozornie bezużyteczne przedmioty dla wielu nowych posiadaczy mogą się okazać wprost skarbami. Osoby przez nas wspierane często mają łzy w oczach w momencie przekazywania im odnowionych mebli. Projekt został rozszerzony również o sprzęt AGD czy telewizory gdyż wiele osób zadeklarowało również potrzeby w tym zakresie. Spółdzielnia pilotażowo realizowała takie zadanie w zeszłym roku przez trzy miesiące. Zgłaszane zapotrzebowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuację tego zadania. Pomimo, że projekt trwa zaledwie dwa miesiące już udało nam się pozyskać 86 sztuk mebli, z czego 40 trafiło do osób potrzebujących. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy wykazali dużą wrażliwość i zrozumienie potrzeb innych, dziękujemy za przekazywane meble, sprzęt AGD, telewizory, tekstylia – mówi Katarzyna Littwin, dyrektor Spółdzielni.

Projekt „Meble od serca” jest współfinansowany przez Miasto Gdańsk i realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. UM w Gdańsku

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny