Sektor firm rolniczych

Sektor firm rolniczych w Polsce — jak szybko dotrzeć do najważniejszych danych o podmiotach gospodarczych?

Polska należy do grona największych producentów żywności w Unii Europejskiej. Udział rolnictwa w PKB wynosi około 3% i wciąż jest relatywnie wysoki na tle innych rozwiniętych gospodarek. Jak widać, ten sektor jest wyjątkowo ważny nie tylko w kontekście lokalnym, ale jest w stanie również konkurować na rynku międzynarodowym. Z każdym rokiem redukcji ulega również różnica pomiędzy efektywnością rolnictwa polskiego a europejskiego. Warto dowiedzieć się więcej na temat funkcjonujących na naszym rynku firm oraz poznać źródła, dzięki którym ich weryfikacja będzie prostsza.

Firmy rolnicze w bazie firm

Oczywiście rolnictwo jest bardzo zróżnicowane. Choć z biegiem czasu ulega profesjonalizacji, a rodzinne i rozdrobnione gospodarstwa ustępują miejsca dużym podmiotom, wciąż spory udział w rynku mają rolnicy indywidualni. Informacje na temat firm zajmujących się działalnością rolniczą można znaleźć natomiast w bazach firm, takich jak ALEO.com: https://aleo.com/pl.

Ten profil działalności prowadzi 54 377 podmiotów. Wśród nich niemal połowa – 25 284 działalności – zajmuje się produkcją płodów rolnych. 9831 jednostek specjalizuje się natomiast w chowie i hodowli zwierząt, a 1134 skupia się na rybołówstwie.

Oprócz tego aż 11 183 podmioty zajmują się leśnictwem i sadownictwem, a 1807 kwiatami i roślinami. 535 firm dostarcza natomiast nawozy i środki ochrony roślin. Jak widać, rynek jest bardzo rozbudowany. Daje przy tym pracę niemal co dziesiątej osobie zatrudnionej w gospodarce.

Jak znaleźć firmy rolnicze?

Baza firm pozwala przede wszystkim na łatwe wyszukiwanie konkretnych podmiotów gospodarczych. W ten sposób można np. zweryfikować kontrahenta, wpisując w wyszukiwarce nazwę firmy lub NIP/REGON, jednak możliwe staje się również dotarcie do nowych firm i np. zlokalizowanie odpowiedniego podmiotu w pobliżu lub znalezienie godnego zaufania partnera biznesowego. To także doskonały sposób, by przyjrzeć się poszczególnym działom gospodarki z szerszej perspektywy i wyciągnąć wnioski dotyczące np. ich kondycji.

Aby znaleźć podmiot zajmujący się określonym typem działalności, wystarczy wprowadzić odpowiednie słowo kluczowe w polu wyszukiwarki lub skorzystać z drzewka kategorii. W ten sposób możliwe stanie się sprecyzowanie zapytania. Jednocześnie można również skorzystać z filtrów, umożliwiających szybkie znalezienie konkretnej firmy, np. ograniczając poszukiwania do konkretnej lokalizacji.

Jakie dane można ustalić dzięki bazie firm?

Baza firm pozwala na ustalenie najistotniejszych informacji o podmiotach gospodarczych. Dzięki niej można poznać m.in.:

  • dane rejestrowe,
  • dane kontaktowe,
  • strukturę właścicielską,
  • informacje o właścicielach,
  • formę prawną,
  • powiązania osobowe i kapitałowe,
  • wyniki finansowe,
  • kody PKD.

To bardzo prosty sposób na weryfikację najważniejszych danych i sprawdzenie, czy podmiot jest aktywny i zarejestrowany. Poza tym możliwe staje się również sprawdzenie jego kondycji i wstępna ocena możliwości finansowych czy rzetelności. W bazie firm można znaleźć również komentarze pozostawione np. przez wcześniejszych partnerów biznesowych czy klientów.

Firmy rolnicze pod względem profilu działalności

Wybierając odpowiednie kategorie, można dowiedzieć się więcej na temat całego rynku. Spośród podmiotów zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt 633 zajmuje się bydłem, 594 drobiem, 297 trzodą chlewną, 118 owcami i kozami, a 916 paszami.

Aż 7940 podmiotów zakwalifikowano przy tym jako inne. W kategorii płodów rolnych wyraźnie dominują gospodarstwa zajmujące się uprawą zboża (12795 firm), zdecydowanie mniej podmiotów skupia się natomiast na uprawie warzyw (689). W segmencie rybołówstwa wyraźnie dominuje rybołówstwo morskie (998 podmiotów), rybołówstwem śródlądowym zajmuje się 135 podmiotów.

Nie każdy rolnik prowadzi działalność

Rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce jest jedną z przyczyn stosunkowo niskiej produktywności. Wciąż niemal 75% gospodarstw dysponuje przy tym powierzchnią upraw niższą niż 10 ha. Obok dużych firm, dysponujących znacznymi areałami i dostępem do nowoczesnych technologii, spory udział w rynku mają w związku z tym również rolnicy indywidualni.

Ci – co oczywiste – nie muszą posiadać numeru NIP. Szczególną formą rozliczeń dysponują przy tym ryczałtowcy, którzy w zamian za np. sprzedane do skupu płody rolne otrzymują od przedsiębiorcy faktury VAT RR. Warto uwzględnić te zależności, analizując ogólny stan rolnictwa i kondycję obecnych na rynku podmiotów.

Artykuł promocyjny