Warszawski Panel Klimatyczny

Ruszy Warszawski Panel Klimatyczny

Startują przygotowania do wydarzenia, jakim jest Warszawski Panel Klimatyczny – informuje Urząd m.st. Warszawy (UM) i dodaje, że jego punktami kulminacyjnymi będą spotkania panelistów, w trakcie których głos mieszkańców zaprezentuje od 80 do 100 osób wylosowanych spośród wszystkich warszawiaków.

Warszawski Panel Klimatyczny – wypracować rekomendacje

Warszawski Panel Klimatyczny ma na celu wypracowanie przez mieszkańców rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w zasilaniu miasta. Dyskusja między warszawiakami zostanie poprzedzona wystąpieniami ekspertów oraz przedstawicieli ratusza, którzy powiedzą, jakie wyzwania stoją przed Warszawą oraz wyjaśnią ramy prawne, w których działa miasto.

Warszawski Panel Klimatyczny zakłada przeprowadzenie nie mniej niż czterech spotkań o charakterze edukacyjnym i dyskusyjnym. Cykl rozpocznie się jesienią. Na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań organizatorzy mają czas do 30 czerwca 2021 r. – wskazuje UM. Jednocześnie magistrat zaznacza, że charakter spotkań zostanie uzależniony od oceny aktualnego zagrożenia epidemicznego – w przypadku podwyższonego ryzyka zostaną one przeniesione do przestrzeni wirtualnej.

Warszawski Panel Klimatyczny, czyli pierwszy panel obywatelski w stolicy

Panel obywatelski jest szczególnym rodzajem udziału mieszkańców w samorządzie i obok budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych czy lokalnych inicjatyw, jest to coraz popularniejsze narzędzie do współdecydowania o przyszłości miasta. Losowo wyłoniona grupa osób (z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia) rozstrzyga – przy wsparciu ekspertów – dane zagadnienie z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności oraz przekazuje urzędnikom rekomendacje przyjęte w drodze głosowania – tłumaczy UM.

W wydarzeniu, jakim jest Warszawski Panel Klimatyczny weźmie udział od 80 do 100 mieszkańców, stanowiących „miasto w pigułce”. Założeniem jest znalezienie rozwiązań w oparciu o jak najpełniejszą wiedzę dzięki wsparciu ekspertów oraz zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich stron.

Za organizację odpowiedzialna będzie koalicja trzech warszawskich organizacji pozarządowych. Ich oferta została wyłoniona w otwartym konkursie, w którym mogły wziąć udział wszystkie chętne organizacje pożytku publicznego. Kluczowe działania będą ustalane z Zespołem Monitorującym, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele organizacji społecznych (wskazani przez grupę inicjatywną) i przedstawiciele UM.

Stolica i przeciwdziałanie zmianie klimatu

Przy okazji UM zaznacza, że Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy zapowiedział ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Warszawie o co najmniej 40% do 2030 r. oraz dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 r. Obecnie opracowywany jest plan zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy przez najbliższe 10 lat.

Magistrat wskazuje również, że Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce, dołączyła do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pn. „Zielone Miasta”. Jego celem jest wspieranie dużych miast w projektach, które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Warszawa w ramach programu stworzy długoterminową (10–15 lat) strategię zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama