Rozporządzenie w sprawie systematyki

Rozporządzenie w sprawie systematyki przyjęte przez Parlament Europejski

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że wczoraj Parlament Europejski (PE) przyjął rozporządzenie w sprawie systematyki, czyli kluczowego aktu prawnego, który – poprzez zwiększenie inwestycji sektora prywatnego w proekologiczne i zrównoważone projekty – ma się przyczynić do wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu.

„Zielona lista”, czyli rozporządzenie w sprawie systematyki

Jak zaznacza KE, wspomniane rozporządzenie to pierwsza na świecie „zielona lista”, czyli system klasyfikacji (systematyki) działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Na jej podstawie stworzony zostanie wspólny język przeznaczony do powszechnego stosowania przez podmioty, dokonujące inwestycji w projekty i rodzaje działalności gospodarczej, które wywierają znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Ten akt prawny będzie miał – zdaniem komisarzy – zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez Unię Europejską (UE) neutralności klimatycznej do 2050 r., ponieważ umożliwi przekierowanie inwestycji na technologie i przedsięwzięcia o bardziej zrównoważonym charakterze.

Rozporządzenie w sprawie systematyki przyjęte, czas na akty delegowane

Zatwierdzenie rozporządzenia przez PE jest następstwem przyjęcia aktu przez Radę, co nastąpiło 10 czerwca br. Stanowi ono ostatni etap procesu przyjmowania porozumienia politycznego osiągniętego przez współprawodawców 17 grudnia 2019 r. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie systematyki został przedstawiony przez KE w maju 2018 r. Po głosowaniu w PE i podpisaniu tekstu, rozporządzenie w sprawie systematyki zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie, w całości, 20 dni po jego opublikowaniu. Komisja Europejska zaznacza też, że przyjmie akty delegowane zawierające szczegółowe, techniczne kryteria kwalifikacji w celu uzupełnienia zasad określonych w rozporządzeniu i ustalenia, które rodzaje działalności gospodarczej mogą kwalifikować się do poszczególnych celów środowiskowych.

Kryteria dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej zostaną przyjęte do końca bieżącego roku, a kryteria dotyczące pozostałych czterech celów środowiskowych (zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów) – do końca przyszłego roku – dodaje KE.

Rozporządzenie w sprawie systematyki przewiduje powołanie platformy ds. zrównoważonego finansowania

Zgodnie z rozporządzeniem KE opublikowała zaproszenie do składania wniosków o członkostwo w platformie ds. zrównoważonego finansowania. Jak wyjaśnia KE, platforma ta będzie organem doradczym składającym się z ekspertów z sektora prywatnego i publicznego. Pomoże ona KE w przygotowaniu technicznych kryteriów kwalifikacji (tzw. „aktów delegowanych”), które umożliwią dalsze opracowywanie systematyki. Jej członkowie będą również doradzać KE w odniesieniu do dalszego opracowania systematyki UE, aby uwzględnić inne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, oraz udzielać bardziej kompleksowych porad na temat zrównoważonych finansów.

Przyjęte dziś rozporządzenie w sprawie systematyki stanowi kamień milowy w naszej zielonej agendzie. Tworzy ono pierwszy na świecie system klasyfikacji działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, a to zapewni prawdziwy impuls dla zrównoważonych inwestycji. Formalnie ustanawia również platformę ds. zrównoważonego finansowania. Platforma ta będzie odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu systematyki UE i naszej strategii zrównoważonego finansowania w nadchodzących latach – stwierdził Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy KE, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych.

Jak zaznacza KE, zaproszenie do składania wniosków o członkostwo w ww. platformie będzie otwarte przez cztery tygodnie, a termin zgłaszania kandydatur upływa 16 lipca br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny