Rodzice dla Klimatu

Rodzice dla Klimatu z petycją do premiera

Organizacja o nazwie Rodzice dla Klimatu, zaniepokojona przyszłością dzieci, wystosowała petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, w której wzywa, by rząd podjął natychmiastowe działania zmierzające do przystąpienia Polski do europejskiego planu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Rodzice dla Klimatu zbierają podpisy pod petycją do premiera

Organizacja zaznacza, że podpisy pod petycją będą zbierane do 10 czerwca br. Rodzice dla Klimatu zamierzają je wręczyć premierowi przed jego wyjazdem na negocjacje unijne Rady Europejskiej, które odbędą się w dniach 18-19 czerwca 2020.

„W imieniu wszystkich, którym zależy na losie dzieci, zwracamy się o jak najszybsze włączenie Polski do europejskiego programu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Premierze, chcemy ambitnej polityki klimatycznej teraz!” – apelują Rodzice dla Klimatu w przygotowanej petycji.

Organizacja przypomina, że 22 czerwca 2019 r. Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały europejskie porozumienie klimatyczne, a 13 grudnia ub.r. premier Morawiecki, powołując się na bezpieczeństwo Polek i Polaków, wykluczył Polskę z porozumienia, jakie udało się osiągnąć reszcie Europy. Przed następną turą rozmów na temat europejskich celów w czerwcu 2020 r. Rodzice dla Klimatu rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją mobilizującą Premiera do przyjęcia w imieniu Polski zobowiązania osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050.

Aby Polska mogła przeprowadzić prawidłową transformację energetyczną i produkować jedynie czystą energię potrzebuje wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Takiego wsparcia nie otrzyma jeśli będzie jedynym członkiem Unii Europejskiej (UE), który wyłamał się z przystąpienia do planu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – podkreśla organizacja rodziców, a autorki petycji zapraszają do podpisywania się wszystkie osoby, nie tylko rodziców. Liczą przy tym na szczególną mobilizację babć, dziadków, wujków i cioć oraz innych osób, którym zależy na losie dzieci.

Rodzice dla Klimatu nie chcą biernie się przyglądać

Utrudniony dostęp do wody pitnej, masowe wymieranie gatunków, załamanie rolnictwa i rybołówstwa, migracje ludności, konflikty zbrojne i polityczne – to najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań już teraz. Może on stać się scenariuszem nieuniknionym. Skutki poniosą nasze dzieci, których los jest najważniejszy zarówno dla nas, jak i – podobno – dla naszych rządzących. Tu i teraz, w obliczu zmian klimatycznych, perspektywy najmłodszego pokolenia i kolejnych pokoleń stoją pod znakiem zapytania. To właśnie od nas zależy, jakim problemom w przyszłości będą musieli stawić czoła nasi potomkowie – przekonuje Magda, mama Antka i Justyny.

Zdaniem Rodziców dla Klimatu bieżąca polityka energetyczna polskiego rządu naraża nas, a przede wszystkim nasze dzieci na potężne zagrożenia. Nie możemy biernie przyglądać się, jak wybrani przez nas politycy zaprzepaszczają szansę na zminimalizowanie nadciągającej katastrofy klimatycznej. Każdy podpis jest ważny. Przekonajmy się, czy troska o dobro dzieci rzeczywiście stanowi priorytet dla rządzących. Tylko razem możemy wywrzeć realny wpływ na decyzję premiera i rządu – dodaje Dorota, mama Dominika i Juliana.

Rodzice dla Klimatu – organizacja zaniepokojona losem planety

Ruch Rodzice dla Klimatu to grupa rodziców zaniepokojonych o losy planety oraz przede wszystkim o przyszłość dzieci w kontekście nadciągającej katastrofy klimatycznej. Tak jak inne klimatyczne ruchy rodzicielskie, powstał na fali globalnych akcji klimatycznych, regularnie organizowanych przez młodych ludzi. Rodzice wspierają swoje dzieci i wraz z nimi domagają się bezpiecznej przyszłości w stabilnych warunkach klimatycznych. Rodzice dla Klimatu, poza wspieraniem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, formułują również własne żądania. Na początku września 2019 r. organizacja złożyła petycję na ręce Zarządu PGE podpisaną przez 10 000 osób, w której rodzice zwracają uwagę na konieczność ograniczenia emisyjności Elektrowni Bełchatów. Mimo, że już dwukrotnie Zarząd PGE odwoływał zaplanowane spotkania z organizacją jej przedstawiciele nie rezygnują i konsekwentnie domagają się podjęcia dialogu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner medialny