rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – porozumienie z Politechniką Śląską

Bytom zawarł z Politechniką Śląską w Gliwicach porozumienie, które jak podaje Urząd Miejski w Bytomiu (UM), umożliwi podjęcie wspólnych działań i stworzenie projektów, na realizację których gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie – m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Specjaliści z Politechniki Śląskiej w ramach zawartego porozumienia skupią się przede wszystkim na takich dziedzinach jak: energetyka, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, technologie informacyjne oraz rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych.

Bytom i rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy pomogą nam nie tylko opracować projekty rewitalizacyjne terenów pogórniczych, ale wesprą nas w działaniach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację. Podpisane 22 maja porozumienie z Politechniką Śląską w Gliwicach to szansa dla naszego miasta. Uczelnia dysponuje fachową kadrą naukową, która ma spore doświadczenie w przywracaniu zdegradowanym terenom poprzemysłowym nowych funkcji – powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Jak zaznacza UM, Bytom to jedno z miast na Górnym Śląsku, które zostało najbardziej dotknięte przez transformację gospodarczą w latach 90. XX w. Likwidacja zakładów przemysłowych, hut i kopalń wygenerowała wiele zdegradowanych terenów. O tym, przed jakimi wyzwaniami stoi Bytom mogła się przekonać Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności reform Unii Europejskiej, która w styczniu odwiedziła miasto. Dostrzeżenie przez Komisję Europejską problemów Bytomia daje perspektywę na unijne wparcie z tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – zaznacza bytomski magistrat.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych osadzona w planach badań naukowych

Problematyka i działania, które podejmujemy w ramach podpisanego dziś porozumienia są mocno osadzone zarówno w planach badań naukowych uczelni, jak i w strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. Jako uczelnia badawcza rozwijamy naukę i dzielimy się doświadczeniem w zakresie sześciu priorytetowych obszarów badawczych. Wśród nich są m.in. ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka oraz inteligentne miasta przyszłości i mobilność przyszłości. W styczniu tego roku uruchomiliśmy na Politechnice Śląskiej Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Łącznie z wirtualnym laboratorium składającym się z zespołów badawczych zlokalizowanych w różnych katedrach Politechniki Śląskiej, tworzy ono zaplecze badawcze. Te atuty pozwolą nam wspólnie z miastem opracować i realizować działania rewitalizacyjne dla Bytomia – przekonywał prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W ramach współpracy miasto przedstawi naukowcom z Politechniki Śląskiej podjęte i dotychczas zakończone działania, mające na celu zmianę oblicza obszarów zdegradowanych, w tym realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz listę obszarów, w których mogą zostać zrealizowane potencjalne projekty na terenach poprzemysłowych. Wśród nich będą głównie obszary znajdujące się w ramach projektowanej Bytomskiej Centralnej Trasy Średnicowej, między innymi przy: ul. Kilara, Czackiego, Łagiewnickiej, Zabrzańskiej, Orzegowskiej czy Modrzewskiego – wskazuje UM.

Współpraca z ośrodkami naukowymi

Podpisane 22. maja porozumienie z Politechniką Śląską jest drugim w ostatnim czasie, jakie władze Bytomia zawarły ze śląską uczelnią. Pierwsze związane było z projektem stworzenia koncepcji planów wzdłuż rzeki Bytomki od jej źródła do jej ujścia w Gliwicach, które właśnie realizowane jest przez naukowców z Politechniki – dodaje UM.

Magistrat przypomina przy okazji, że nawiązał także współpracę z innymi ośrodkami naukowymi. Na przykład z Akademią Górniczo-Hutniczą, z którą współpracuje w ramach rewitalizacji terenów poprzemysłowych i stworzenia rozwiązań mających na celu zabezpieczenia terenów przy zbiornikach Brandka i Bączek. Ponadto UM kooperuje z Instytutem Ekologii Terenów Przemysłowych, jednostką badawczą specjalizującą się w projektach związanych ze środowiskiem, która stworzyła m.in. Miejski plan adaptacji do zmian klimatu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Bytomiu

fot. Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny