Remediacja Kaliny

Remediacja Kaliny – zawarta kolejna umowa

Remediacja Kaliny w Świętochłowicach coraz bliżej. 10 stycznia 2020 r. (piątek), Gmina Świętochłowice podpisała umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” – poinformował Urząd Miejski w Świętochłowicach (UM).

Ze strony Miasta podpis pod umową złożył Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, zaś w imieniu spółki Invest-Complex dokument sygnowali Marek Kała, prezes Zarządu oraz Marek Waszczewski, wiceprezes Zarządu.

Remediacja Kaliny – umowa z inżynierem kontraktu podpisana

Dzisiaj spinamy projekt pod względem formalnym po to, żeby za 43 miesiące Kalina została oczyszczona i odzyskała ten blask, na który zasługuje – podsumował prezydent Beger, jednocześnie podkreślając znajomość materii przez wykonawcę, który zaznaczył, że wyzwanie, którego podjęło się miasto jest olbrzymie i już dziś można mówić o co najmniej regionalnym znaczeniu tego projektu. – Temat jest naprawdę bardzo trudny i ci, którzy nie potrafią tego ocenić, a zabierają głos, są po prostu nieodpowiedzialni – stwierdził Marek Kała. Podkreślił on też, że Kalina generowała skutki dla środowiska przez ponad 200 lat za sprawą nieodpowiedzialnej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi z zakładów chemicznych. Przekonywał jednocześnie, że założenia projektu pozwolą na skuteczne rozwiązanie tej kwestii, ponieważ towarzyszy im zaangażowanie i wspólny cel inwestora, projektanta, wykonawcy i nadzoru.

To największe zadanie realizowane przez Miasto Świętochłowice w jego historii pod kątem skomplikowania materii, ale też wartości zadania – zaznaczył, tuż przez podpisaniem umowy, Sławomir Pośpiech, wiceprezydent miasta.

Przy okazji magistrat przypomniał, że we wtorek, 7. stycznia br., miasto podpisało umowę z wykonawcą remediacji Kaliny, która realizowana będzie przez polsko-francuskie konsorcjum firm.

Świętochłowicki UM zadeklarował, że w ciągu miesiąca odbędzie się pierwsze spotkanie z mieszańcami, podczas którego miasto oraz wykonawcy przedstawią plan działań oraz odpowiedzą na wszystkie pytania związane z projektem.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Świętochłowicach

fot. UM w Świętochłowicach

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny