Rekultywacja hałdy pocynkowej

Hałda przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej jest jednym z czterech zwałowisk pocynkowych w tym mieście. Co gorsza, zlokalizowana jest niemal w centrum miasta. Taka lokalizacja, tak dużego terenu poprzemysłowego, stanowi niebagatelny problem dla lokalnych władz. Jednak w planach jest rekultywacja tej hałdy.
 

Eksperymentalne nasadzenia roślin wchłaniających metale ciężkie oraz utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku  tak w praktyce ma wyglądać cała inwestycja. Miasto jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu, realizowanego przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU). Fundusze na ten cel pozyskano ze środków unijnych, przy czym rudzka część przedsięwzięcia dofinansowana zostanie kwotą ponad 1 mln zł.

 

Projekt LUMAT

Możliwości zagospodarowania hałdy daje projekt LUMAT, którego liderem jest IETU. Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej podkreśla, że hałdę częściowo zrekultywowano już w latach 80. XX w., a obecna inicjatywa ma uzupełnić działania podjęte 30 lat temu.

Co na realizacji zadania zyska Ruda Śląska? Niewątpliwie korzyścią będą nowe i – jak podkreślają władze miasta – atrakcyjne tereny zieleni, które powstaną w zdegradowanym miejscu.
 
Jednym z elementów inwestycji jest wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami oraz szkolenia, które kierowane będą do sektora zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz do organizacji pozarządowych. Będą one dotyczyły rozwiązywania konfliktów przy planowaniu przestrzennym oraz budowaniu tożsamości funkcjonalnych obszarów miejskich.
 
Projekt LUMAT realizowany będzie do 2019 r. w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE. Jego całkowita wartość to ok. 10 mln zł. Warto dodać, iż władze Rudy Śląskiej starają się także o inne środki na rewitalizację m.in. terenu hałdy. Mowa tu o ponad 6 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które miałyby zostać przeznaczone na powstanie tzw. traktu rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo-pieszo-rolkarskiej.
 
 
Na podstawie: www.rudaslaska.pl
fot. pixabay.com

reklama

reklama

 

partner merytoryczny