pomorze dbać o jakość środowiska przyrodniczego

Rada ds. EkoMałopolski wesprze samorząd województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że w czwartek, 5. grudnia br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady ds. EkoMałopolski. Ciało to zostało powołane do życia na podstawie uchwały nr 2082/2019 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21. listopada br. Jak zaznacza UMWM, głównym celem powołania Rady jest wymiana fachowej wiedzy i informacji w zakresie najważniejszych obszarów ochrony środowiska.

Rada ds. EkoMałopolski pomorze dbać o jakość środowiska przyrodniczego

Środowisko jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka. Jakość środowiska, a więc jego stan, zasobność i różnorodność ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i komfort życia. W związku z powyższym Rada będzie stanowiła gremium doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w celu zwiększenia aktywności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – powiedział Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Jak zaznacza UMWM, do zadań Rady należy m.in. konsultacja planu działań samorządu w zakresie ochrony środowiska oraz konsultacja projektów dokumentów strategicznych, w tym Programu Strategicznego Ochrona Środowiska, Programu ochrony powietrza, Planu gospodarki odpadami, Programu ochrony przed hałasem oraz Planu Działań dla Klimatu i Energii. Rada będzie także opiniowała Ekoinicjatywy – pomysły działań i rozwiązań ekologicznych zgłaszane przez mieszkańców regionu. Ciało będzie także pełniło rolę doradcy programowego projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Projekt EkoMałopolska to program mający na celu poprawę jakości środowiska w województwie dzięki podjęciu ambitnych i zdecydowanych działań popularyzujących proekologiczne praktyki i wzmacniających działania programowe – wskazuje UMWM.

W skład Rady do spraw ekoMałopolski wchodzi szereg osób (ze składem można się zapoznać na stronie internetowej UMWM).

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

 

partner merytoryczny