działania na rzecz klimatu

Przyspiesza działania na rzecz klimatu

Firma Schneider Electric zajmująca się zarządzaniem energią i automatyką poinformowała, że przyjęła trzy nowe cele na rzecz neutralności węglowej. Firma zapowiedziała przyspieszenie działań zmierzających do osiągnięcia neutralności węglowej o pięć lat, z 2030 r. do 2025 r., osiągnięcie zerowej emisji operacyjnej netto do 2030 r. oraz współpracę z dostawcami, aby pomóc im w osiągnięciu neutralnego węglowo łańcucha dostaw do 2050 r.

Schneider Electric informuje, że przyspiesza działania na rzecz klimatu

Wyżej wymienione działania mają przyczynić się do osiągnięcia celu Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), którym jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C. Schneider Electric zachęca również inne firmy do ograniczenia emisji, oferując wsparcie poprzez swoje produkty i usługi, które umożliwiają zwiększenie efektywności operacyjnej.

Zmiany klimatu są największym zagrożeniem dla zdrowia i dobrobytu naszego społeczeństwa. Musimy współpracować, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i powstrzymać wzrost temperatury – mówi Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na Klaster Polski, Czech i Słowacji.

Szef firmy na wymieniony obszar dodaje, że Schneider Electric nie tylko zwiększa swoje zobowiązania dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla i przyspiesza działania w tym zakresie, ale także zachęca innych do podjęcia odważniejszych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ustanowienia bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych.

Zobowiązanie do neutralności węglowej trudnym przedsięwzięciem

Zobowiązanie do neutralności węglowej w całym naszym łańcuchu dostaw jest trudnym przedsięwzięciem, które wymaga od firm opracowania modeli i ściślejszej współpracy z dostawcami, partnerami i klientami. Zmianom klimatu można zaradzić tylko dzięki innowacjom i współpracy. Schneider Electric będzie nadal liderem w tym obszarze dzięki produktom i usługom, które pomogą osiągnąć znaczący postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ – zapewnia Gilles Vermot Desroches, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Schneider Electric.

Niedawno uruchomiona przez Schneider Electric platforma Exchange, zapewnia partnerom i klientom udostępnianie nowych rozwiązań i wymianę innowacyjnych pomysłów dotyczących wyzwań w ekosystemie energetycznym.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Schneider Electric

reklama

 

partner medialny