Założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Przedsięwzięcia, które wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) przedstawiło realizowane przez siebie projekty, które mają na celu zmianę reguł gry w polskiej gospodarce. Chodzi o Wielkie Wyzwanie: Energia i osiem nowych przedsięwzięć, czyli działania, które wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Centrum przekonuje, że każde z nich ma duży potencjał rozwojowy – komercjalizacji oraz rozwoju konkretnych branż polskiego przemysłu. Z drugiej strony – mają one za zadanie zaspokoić fundamentalne potrzeby każdego z nas, takie jak dostęp do wody czy czystego powietrza, w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym.

Przekształcić gospodarkę w spełniającą założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Zrównoważony rozwój i dbanie o ochronę środowiska naturalnego, a także działania na rzecz przekształcania gospodarek na bardziej proekologiczne to założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W unijną strategię wpisuje się również działania podejmowane przez Polskę. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wykorzystuje fundusze europejskie, dzięki którym wprowadza rozwiązania mające przybliżyć nas do neutralności klimatycznej w 2050 roku. To ważne inicjatywy, dlatego potrzebujemy ich więcej – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Centrum przekonuje, że każde z ośmiu nowych przedsięwzięć zabezpiecza także podstawowe potrzeby społeczeństwa z obszarów takich jak m.in. mieszkalnictwo, ciepło, zapewnienie żywności, czyste powietrze i woda w nowy sposób, bo zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), czyli bez korzystania z kopalnych surowców i paliw. Jednym z kluczowych celów przedsięwzięć, które NCBiR-u wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, jest rozwój polskiego przemysłu i eksportu na bazie rewolucyjnej zmiany w gospodarce. Projekty te realizowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a każdy z nich jest albo dużym projektem infrastrukturalnym albo produktowym o złożonej specyfice i różnym stopniu skomplikowania.

Osiem przedsięwzięć wpisujących się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Projektując nowe przedsięwzięcia, nakreśliliśmy czym ma być finalny produkt. Sposób dojścia do tego celu pozostawiamy wykonawcom – to oni zaproponują, jak ten efekt osiągnąć. Ogłosiliśmy już trzy pierwsze przedsięwzięcia dotyczące budownictwa efektywnego energetycznie i procesowo, innowacyjnej biogazowni oraz oczyszczalni przyszłości. Kolejne pięć uruchomimy w pierwszym półroczu 2021 r., a będą to „Technologia domowej retencji”, „Elektrociepłownia przyszłości”, czyli system ciepłowniczy z odnawialnymi źródłami energii (OZE), „Wentylacja dla szkół i domów”, „Magazynowanie energii (ciepło i chłód)” oraz „Magazynowanie energii elektrycznej” – tłumaczy Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBiR-u.

Jak zapewnia NCBiR, każde z przedsięwzięć zakończy się powstaniem demonstratora wytworzonych nowych technologii. Dzięki temu powstać mają m.in. innowacyjne na skalę kraju, budowane modułowo w kilka miesięcy budynki, które będą produkowały więcej energii niż potrzebują, oczyszczalnie produkujące nawozy rolnicze i czystą wodę, biogazownia wytwarzająca metan czy elektrociepłownia dla ok. 2000 mieszkańców, oparta w 80% na OZE, a jedynie w 20% na paliwach kopalnych. Efektem końcowym przedsięwzięć będą też m.in. oparte o polskie surowce magazyny energii elektrycznej dla domu, systemy retencji dla gospodarstw domowych, odzyskujące nawet do 80% wody z deszczu czy systemy rekuperacji i wentylacji do zastosowania w starym budownictwie lub szkołach, dające czyste powietrze bez utraty energii.

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu i Wielkie Wyzwanie: Energia

Jak już wspomniano, pierwszym z omawianych przedsięwzięć jest Wielkie Wyzwanie: Energia. Jest ono nie tylko pierwszym tego typu projektem w Polsce, ale także wyjątkowym także dlatego, że na jego zwycięzcę czeka nagroda w wysokości miliona złotych – podkreśla NCBiR. Rywalizacja w ramach trwającego wyzwania ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt – oprócz nagrody finansowej, gra toczy się o rewolucję na polskim rynku energii wiatrowej, skierowanej do użytkownika indywidualnego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podkreśla, że postawiło wyzwanie wszystkim – całej Polsce, oczekując absolutnego minimum formalności i dając każdemu chętnemu możliwość partycypacji. Efekt to 84 aktywne, zdeterminowane zespoły z konkretnymi pomysłami na prototypy urządzeń do zastosowań indywidualnych, pozyskujących energię z wiatru i przekształcających ją w energię elektryczną. Dzięki postawieniu takiego wyzwania, NCBiR dąży do zwiększenia wykorzystania OZE, a także ich popularyzacji. Opracowane w Wyzwaniu rozwiązanie ma dać możliwość dostępu do energii elektrycznej poza siecią, a przede wszystkim przyczynić się do oszczędności w gospodarstwach domowych.

Nie stawialiśmy uczestnikom ograniczeń, nie konkretyzowaliśmy wymagań dotyczących ich wykształcenia czy doświadczenia. Start w wyzwaniu nie był obarczony wieloma formalnościami, nie wymagał też dużego nakładu finansowego. Obecnie jesteśmy po pierwszej weryfikacji postępu prac na podstawie nadesłanych przez uczestników filmów. Do dalszego etapu Wyzwania przeszły 84 ekipy z ponad 180 zgłoszonych – dodaje dyrektor Kamieniecki.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. nadesłana przez NCBiR

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny