przestępstwa przeciwko środowisku

Przestępstwa przeciwko środowisku – Parlament Europejski rozszerza wykaz przestępstw i kar

Przestępstwa przeciwko środowisku to czwarty najczęściej popełniany rodzaj przestępstw na świecie. To też jedno z głównych – obok handlu narkotykami, bronią i ludźmi – źródeł dochodów zorganizowanych grup przestępczych. Aby rozwiązać problem rosnącej liczby przestępstw przeciwko środowisku, w grudniu 2021 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. We wtorek, 27 lutego br., Parlament Europejski (PE) przyjął nowe przepisy o przestępstwach przeciwko środowisku i grożących za nie sankcjach.

Przestępstwa przeciwko środowisku – nowe przepisy przyjęte przez PE

Parlament uzgodnił tę dyrektywę z Radą 16 listopada 2023 roku. Teraz przyjął ją stosunkiem głosów 499 do 100 (23 posłów wstrzymało się od głosu). Dyrektywa zawiera zaktualizowany wykaz przestępstw przeciwko środowisku. Dodano do niego handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem i wyczerpywanie zasobów wodnych oraz poważne naruszenia unijnych przepisów o chemikaliach. Jak podał PE, w katalogu przestępstw środowiskowych znalazły się również zanieczyszczenia powodowane przez statki. Dzięki europosłom w dyrektywie wprowadzono kategorię tzw. przestępstw kwalifikowanych. To np. pożary lasów na dużą skalę lub rozległe zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Chodzi tu o zdarzenia, które niszczą ekosystem, a zatem są porównywalne z „ekobójstwem”.

Kary pozbawienia wolności i grzywny

Przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez osoby fizyczne i przedstawicieli firm będą podlegać karze pozbawienia wolności. Długość kary będzie zależeć od tego, jak długotrwałe i poważne są szkody i od tego czy są odwracalne. Za przestępstwa kwalifikowane będzie grozić do ośmiu lat pozbawienia wolności, a za przestępstwa, które spowodowały śmierć jakiejś osoby – nawet 10 lat. Za pozostałe przestępstwa sądy będą mogły wymierzać karę do pięciu lat więzienia.

Jak wskazał PE, zgodnie z przyjętymi przepisami, sprawcy będą musieli przywracać środowisko do poprzedniego stanu i rekompensować szkody. Będzie można nakładać na nich także kary finansowe. Firmom będzie grozić – w zależności od rodzaju przestępstwa – grzywna w wysokości 3–5% rocznych obrotów lub 24–40 mln euro. Państwa członkowskie będą mogły decydować, czy ścigać przestępstwa, które popełniono poza ich granicami.

Przestępstwa przeciwko środowisku – państwa będą organizować szkolenia i gromadzić dane

Dzięki posłom osoby, które zawiadamiają o przestępstwach przeciwko środowisku, otrzymają wsparcie i pomoc w postępowaniu karnym. Ponadto Parlament zadbał o to, by państwa członkowskie musiały organizować szkolenia dla policjantów, sędziów i prokuratorów. Kraje będą też obowiązkowo przygotowywać krajowe strategie zwalczania przestępstw przeciwko środowisku oraz kampanie informacyjne na ten temat. Dane, które będą zbierać państwa członkowskie, pomogą KE regularnie aktualizować wykaz przestępstw przeciwko środowisku. Mają też umożliwić skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem – dodał PE.

Po głosowaniu na sesji plenarnej powiedział: – Najwyższy czas, abyśmy zaczęli zwalczać przestępstwa transgraniczne na szczeblu unijnym. Będzie to możliwe dzięki jednolitym i odstraszającym sankcjom, które będą zapobiegać kolejnym przestępstwom przeciwko środowisku. Zgodnie z porozumieniem to zanieczyszczający będą płacić. Krokiem we właściwym kierunku jest również to, że każda osoba na kierowniczym stanowisku, która odpowiada za zanieczyszczenie, będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności, podobnie jak sama firma. Dzięki obowiązkowi zachowania należytej staranności nie będzie już można powoływać się na zezwolenia lub korzystać z luk prawnych.

Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały dwa lata, by przenieść ją do prawa krajowego – wskazał PE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny