Przeciwko budowie kopalni

Prezydent Rybnika przeciwko budowie kopalni

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że trwa procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża Paruszowiec. Uwagi do raportu oddziaływania na środowisko można zgłaszać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) do 30 maja br.

Rybnicki magistrat zaznacza, że po zapoznaniu się z raportem przygotowuje swoje uwagi, które zgłosi do RDOŚ Na poświęconej tematowi konferencji prasowej uwagi do raportu przedstawił Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Przeciwko budowie kopalni ze względu m.in. na zanieczyszczenie powietrza

– Po zapoznaniu się z raportem, najbardziej druzgocące dla mnie są kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, które wzrośnie katastrofalnie. Zakładana emisja pyłu zawieszonego PM10 to 780 kg/rok zaś pyłu PM2,5 ok. 78 kg/rok. Nie wyobrażam sobie, że zanieczyszczenie miasta może jeszcze wzrosnąć. Kopalnia ma być zakładem przeróbczym ze składowiskiem wagonów i samochodów ciężarowych. Raport nie zwiera informacji o zagospodarowaniu odpadów wydobywczych, których wydobycie ma wynosić 4,5 tys. ton dziennie, nie wyobrażam sobie składowania tego typu odpadów na ternie Rybnika. Oddziaływanie kopalni będzie też zagrażało funkcjonowaniu dużych, istniejących firm w dzielnicy Paruszowiec. Kolejnym elementem jest dewastacja lasów w obszarze Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych oraz w obszarze terenów rekreacyjnych na terenie dzielnicy Paruszowiec. Ta inwestycja zmieni układ stosunków wodnych w mieście, rzek, potoków, stawów. Zachęcam wszystkich mieszkańców, szczególnie tych, którzy znajdują się w obszarze działania planowanej kopalni do zgłaszania uwag do tego raportu, tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zatrzymać ten proces – alarmuje prezydent Kuczera.

Jak zaznacza UM, prezydent zapowiedział również, że nie sprzeda, przebiegających przez teren budowanej kopalni, działek należących do miasta. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza pod kątem możliwości zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w obszarze, na którym ma powstać kopalnia.

Procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża węgla kamiennego przewiduje, że najpierw firma ubiegająca się o koncesję musi przygotować raport oddziaływania na środowisko. Następnie dokument ten rozpatruje regionalny dyrektor ochrony środowiska, który podaje raport do publicznej wiadomości. W przypadku planowanego wydobycia złoża „Paruszowiec” procedura jest właśnie na tym etapie. Teraz każdy może zapoznać się z raportem i przedstawić swoje uwagi, do czego rybnicki magistrat zachęca mieszkańców. Bowiem głos mieszkańców ma być w tej kwestii kluczowy.

Uwagi do RDOŚ-u do 30 maja

Magistrat dodaje, że wystąpienie prezydenta można znaleźć na jego oficjalnym profilu na Facebooku. Urząd zwraca uwagę, że uwagi w formie pisemnej można składać do 30 maja. Można tego dokonać pocztą tradycyjną na adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl, lub poprzez ePUAP: /RDOSKAT/skrytka.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. W. Troszka/UM Rybnika

reklama

 

partner merytoryczny