Na energię elektryczną z wiatru

Przechodzą na energię elektryczną z wiatru

Kompania Piwowarska (KP), należąca do Asahi Breweries Europe Group, podpisała umowę typu Power Purchase Agreement (PPA – to długoterminowa dwustronna umowa na dostawę energii). Umowa reguluje dostawę energii elektrycznej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE). Od 2020 r. trzy browary Kompanii Piwowarskiej (Tyskie Browary Książęce w Tychach, Browar Dojlidy w Białymstoku i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu) będą korzystały z energii elektrycznej produkowanej przez polską farmę wiatrową innogy Nowy Staw.

Na energię elektryczną z wiatru stawia Kompania Piwowarska

Jak podaje Kompania Piwowarska, długoterminowy kontrakt będzie ważny przez 10 lat – od 2020 do 2029 r. Od 2020 r. należąca do innogy lądowa farma wiatrowa Nowy Staw znajdująca się w pobliżu Gdańska (73 megawaty) dostarczy KP 30 gigawatogodzin rocznie. Za sprawą planowanej rozbudowy istniejącej farmy w Nowym Stawie (maksymalnie o 11 megawatów), od 2021 r. 100% zapotrzebowania energetycznego browarów KP zostanie pokryte przez energię elektryczną pochodzącą z wiatru. Farma wiatrowa będzie dostarczać do wspomnianych trzech browarów 80 gigawatogodzin rocznie.

Jest to pierwsza umowa PPA podpisana w Polsce na dostawę energii z planowanej farmy wiatrowej, która nie korzysta z żadnych dotacji państwowych – podkreśla KP.

Cieszę się bardzo, że już w 2021 r. nasze browary przejdą w 100% na energię elektryczną pochodzącą z wiatru. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 o 66% w porównaniu do roku 2019 – to znaczy, że 7,5 tysiąca ha lasów nie będzie absorbować dwutlenku węgla pochodzącego z produkcji piwa przez Kompanię Piwowarską. Jednocześnie, już w 2020 roku KP osiągnie ok. 40% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co oznacza zdolność do produkowania jednej z największych marek piwnych w Polsce – Lecha – przy wykorzystaniu wyłącznie energii elektrycznej z wiatru. Jeszcze bardziej cieszy mnie fakt, że umowa ta stanowi podstawę dla innogy do zainwestowania w nowy projekt konstrukcji lądowej, który wesprze program Agendy 2030 ONZ, a także umożliwi realizację wizji środowiskowej naszej spółki macierzystej, Grupy Asahi – wskazuje Igor Tikhonov, prezes KP.

Browary przejdą na energię elektryczną z wiatru do końca w 2021 r.

Kompania Piwowarska zakłada, że do końca 2020 r. osiągnie ok. 40% udziału energii elektrycznej wykorzystywanej przez browary ze źródeł odnawialnych, a do końca 2021 roku planuje przejść w 100% na OZE.

Umowa pomiędzy innogy a Kompanią Piwowarską to przełom na polskim rynku – pierwszy raz na taką skalę, produkcja będzie zasilana energią z farmy wiatrowej. To najlepszy dowód na to, że przemysł wkracza na zieloną drogę i nie musi już być oparty na konwencjonalnych źródłach energii. Firmy mogą podejmować komercyjne przedsięwzięcia, które nie tylko spełniają cele biznesowe, ale również wspierają ochronę środowiska. Transakcja pozwoli nam na rozbudowę elektrowni wiatrowej w Nowym Stawie, dzięki czemu już w 2021 roku pokryjemy całkowite zapotrzebowanie energetyczne zakładów Kompanii – tłumaczy Robert Macias, członek Zarządu innogy Renewables Polska.

Strategia zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej

Opisany powyżej plan stanowi część strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej przez KP, która opiera się na czterech filarach: środowisko, społeczeństwo, odpowiedzialne wybory i odpowiedzialny biznes. W ten sposób firma wypełnia 13 z 17-tu celów „Agendy 2030” ONZ, jednocześnie przyczyniając się do realizacji wizji środowiskowej japońskiej Grupy Asahi.

W zakresie ochrony środowiska efektem działań KP jest m.in. najlepszy w branży wynik zużycia wody do produkcji piwa – 2,64 hl wody na 1 hl piwa w 2018 r. Stawia to firmę wśród liderów oszczędzania wody nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kompania Piwowarska podkreśla też, że w pełni monitoruje ilość i parametry wytwarzanych ścieków oraz przestrzega zasad ich oczyszczania przed wprowadzeniem do środowiska. W zeszłym roku firma poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (99,65%) i korzysta z opakowań zwrotnych – w butelkach tego rodzaju sprzedała w ub. roku 46% swojego piwa.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KP

fot. KP

reklama

 

reklama

partner medialny