Zobowiązania na 2030 rok

Prośrodowiskowe zobowiązania na 2030 rok

Piwo Kompanii Piwowarskiej warzone jest z wykorzystaniem energii wiatrowej, w sposób pozwalający na dużą oszczędność wody i sprzedawane niemal w połowie w opakowaniach wielokrotnego użytku – podkreśla producent.

Zobowiązania na 2030 rok – troska o planetę w centrum strategii biznesowej

Kompania podkreśla, że idzie o krok dalej i otwiera nowy rozdział w swoim podejściu do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, umieszczając troskę o planetę w centrum swojej strategii biznesowej. Cele i ambicje firmy w tych obszarach na nadchodzące lata wyznaczają ogłoszone „Zobowiązania 2030”.

Ze względu na charakter i skalę działania, producent piwa szczególny nacisk, w obszarze zrównoważonego rozwoju, kładzie na dwa obszary, z których jeden to Planeta, w ramach którego wyznaczone zostały konkretne cele do osiągnięcia do 2030 roku. Są to: neutralność węglowa, oszczędność wody, a także korzystanie z opakowań w obiegu zamkniętym i zrównoważone zakupy. Firma podkreśla, że strategia uwzględnia perspektywę globalną, wyrażoną w Wizji Środowiskowej Grupy Asahi 2050, a jej wdrożenie przyczyni się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zobowiązania na 2030 rok – ograniczyć ślad węglowy

Do kwestii wpływu naszego biznesu na planetę i ludzi od lat podchodzimy poważnie. Teraz jednak nadszedł moment, w którym jako browary europejskiej części Grupy Asahi postanowiliśmy wdrożyć w życie fundamentalną zmianę – czyniąc nasze ambicje i plany związane ze zrównoważonym rozwojem integralną częścią naszej strategii biznesowej pod nazwą „Nasze zobowiązania 2030”. W jej centrum znajdują się dwa filary – Planeta i Ludzie. Tym samym pokazujemy, że już dziś myślimy strategicznie o przyszłości naszej, społeczności, w których funkcjonujemy oraz naszej planety – mówi Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Grupa Asahi, do której należy Kompania Piwowarska, podjęła szereg zobowiązań dla całego biznesu, które europejska część grupy zdefiniowała poprzez konkretne cele. Firma zobowiązała się m.in. do ograniczenia śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw o 30%, zarówno w browarach, jak i we współpracy z partnerami biznesowymi i dostawcami. Ostatecznym celem jest neutralność węglowa w całym łańcuchu dostaw, która ma zostać osiągnięta do 2050 r.

Zobowiązania na 2030 rok – odnawialne źródła energii i obieg zamknięty opakowań

Kompania Piwowarska podkreśla, że poczyniła konkretne kroki w stronę realizacji tego celu. Dzięki umowie z dostawcą energii odnawialnej z 2019 r., już w bieżącym roku lider branży piwnej osiągnął 40% udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W 2021 r. firma ma obniżyć emisję CO2 o 66%, w stosunku do 2019 r. dzięki temu, że jej browary będą zasilane w 100% energią elektryczną pochodzącą z wiatru. Jednocześnie od 2025 r. w planach Kompani Piwowarskiej jest również pozyskiwanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Producent zaznacza też, że zamierza poszukiwać dalszych rozwiązań w zakresie obniżania średniego zużycia wody w produkcji swoich piw.

Stosowanie opakowań w obiegu zamkniętym, czyli opakowań wielokrotnego użytku lub w całości podlegających recyklingowi i wykonanych głównie z materiałów z recyklingu to kolejne założenie przyjęte w „Zobowiązaniach”. Kompania podkreśla, że już teraz wszystkie opakowania firmy mogą podlegać recyclingowi, a niemal połowa piwa trafia do konsumentów w opakowaniach wielokrotnego użytku: butelkach szklanych oraz beczkach typu KEG. Z kolei 46% produktów firma sprzedaje w puszkach aluminiowych, które niemal w 50% pochodzą z materiału z recyklingu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny