ekoMałopolska

Projekt ekoMałopolska przyjęty

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą projekt ekoMałopolska. Jak zaznacza UMWM, ostateczny kształt projektu został opracowany w wyniku konsultacji społecznych, do których zostali zaproszeni mieszkańcy województwa, gminy oraz eksperci. Większość zgłoszonych przez nich sugestii, pomysłów i uwag została uwzględniona – dodaje urząd marszałkowski.

ekoMałopolska – zwiększyć aktywność w zakresie ochrony środowiska

Przyjęty projekt EkoMałopolska ma na celu zwiększenie aktywności Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Do jego najważniejszych zadań należy m.in.: aktualizacja programu ochrony powietrza i wzmocnienie roli proekologicznych źródeł transportu. W grupie najistotniejszych działań znajduje się także wdrożenie działań prośrodowiskowych na etapie zamówień publicznych prowadzonych w UMWM.

Urząd marszałkowski zaznacza przy tym, że ekoMałopolska to przede wszystkim zaproszenie dla mieszkańców województwa do aktywnego włączenia się w dbanie o region. Właśnie dlatego w ramach projektu wprowadzone zostanie doradztwo środowiskowe dla mieszkańców i firm. Będzie ono realizowane przez ekodoradców. Dodatkowo mieszkańcy otrzymali już możliwość zgłaszania przypadków nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska za pomocą formularza ekointerwencji. Wkrótce też zostanie stworzona do tego aplikacja. W Małopolsce przybędzie także więcej zielonych miejsc, w których będzie można spędzać czas w kontakcie z przyrodą tzw. ekoParków.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad projektem ekoMałopolska. To efekt wysiłków wielu zaangażowanych ludzi, interdyscyplinarnej grupy specjalistów, ale także, co mnie bardzo cieszy, mieszkańców naszego regionu oraz przedstawicieli gmin. Ta aktywność świadczy, że projekt jest ważny i potrzebny. Od dziś możemy już przystąpić do pracy nad jego realizacją pełną parą – stwierdził Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Konsultacje społeczne projektu trwały przez cały maj. Zainteresowane osoby mogły zgłaszać swoje sugestie, pomysły i uwagi za pomocą formularza na stronie internetowej. Projekt był też opiniowany podczas Forum Wójtów i Burmistrzów oraz w trakcie debaty zorganizowanej przez Polski Klub Ekologiczny i Wydział Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W sumie zebrano 28 uwag z gmin i od osób prywatnych, które w większości zostały uwzględnione w finalnej wersji dokumentu – informuje UMWM.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

reklama

 

partner merytoryczny