Program „Zielone Miasta”

Program „Zielone Miasta” i projekt Zielonej Wizji Warszawy

Warszawa rozpoczyna realizację projektu w ramach programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Chodzi o program „Zielone Miasta” – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM) i dodał, że celem projektu jest opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju. Stolica dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Program „Zielone Miasta” – wparcie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Stoimy przed jednym z największych wyzwań – kryzysem klimatycznym. Aby mu przeciwdziałać, musimy ciągły wzrost zastąpić rozwojem zrównoważonym. W 2018 roku Warszawa zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. Dziś deklaruję dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Będziemy też inwestować w odporność miasta na zmiany klimatu – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Stołeczny magistrat wskazuje, że program „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities) ma na celu wspieranie dużych miast w projektach, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. W ramach tego programu EBOR może wesprzeć finansowo miejskie inwestycje m.in. w proekologiczny transport miejski, wydajną energetykę, termomodernizację czy gospodarkę odpadami. Pod uwagę będą brane rozwiązania wspomagające efektywną walkę z globalnym ociepleniem. Polskim samorządom coraz trudniej finansować projekty inwestycyjne z własnego miejskiego budżetu – podkreśla UM i dodaje, że Zielona Wizja Warszawy, czyli konkretnie zbilansowany plan, umożliwi łatwiejsze pozyskanie zewnętrznych funduszy.

W programie uczestniczy już kilkadziesiąt miast z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, m.in. Sofia, Tirana, Tbilisi, Kijów, Belgrad. Warszawa jest pierwszym polskim miastem, które przystąpiło do programu.

Program „Zielone Miasta” i Warszawa

Warszawa przystąpiła do programu „Zielone Miasta” w czerwcu br. Od grudnia – w ciągu 12 miesięcy – dla Warszawy zostanie przygotowana długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju wraz z opracowaniem jej krótkoterminowych celów. Magistrat zaznacza, że przeanalizowane zostaną różne takie obszary funkcjonowania miasta, jak źródła energii i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, termomodernizacja, adaptacja do zmiany klimatu, a także oświetlenie uliczne i transport.

Efektem prac ma być zestaw „szytych na miarę” rekomendacji i propozycji inwestycyjnych – wskazuje UM i dodaje, że integralną częścią projektu jest też plan ich wdrażania oraz szacowane koszty na poziomie inwestycyjnym i operacyjnym wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania i sposobów ich realizacji.

Prace zakończymy przygotowaniem raportu GCAP w grudniu 2021 r. Niezwykle ważnym elementem przygotowania planu będą warsztaty – będziemy współpracować z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, jak i przedsiębiorstwami, które są kluczowe dla wdrażania koniecznych działań – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Program „Zielone Miasta” i międzynarodowa współpraca

Warszawskich urzędników w realizacji projektu wesprze organizacja C40 Cities – grupa progresywnych klimatycznie miast. Projekt jest współfinansowany przez Taiwan Business (Fundusz Współpracy Technicznej EBOR) i Ministerstwo Finansów. Za przygotowanie dokumentu odpowiedzialna będzie firma Arup – skupiająca projektantów, planistów, inżynierów, architektów, konsultantów i specjalistów technicznych.

Zrównoważony rozwój jest dla nas priorytetem, a miasta są jednym z kluczowych podmiotów wdrażania tej idei. Jesteśmy dumni, że wspólnie z naszymi partnerami będziemy kształtować zielony rozwój Warszawy – mówi Elżbieta Cichońska, prezes Zarządu Arup Polska.

Zakup pociągów dla metra warunkiem udziału w programie

Magistrat zaznacza, że warunkiem przystąpienia do programu była realizacja inwestycji, której efektem będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. W przypadku Warszawy był to zakup taboru dla II linii metra. Umowę na zakup do 45 pociągów za ponad 1,3 mld zł miasto podpisało ze Skodą w styczniu br. Nawet połowę tych kosztów ma pokryć preferencyjny kredyt od unijnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a pozostałe finansowanie będzie pochodzić z kredytów EBOR oraz ING – Warszawskie Metro uzyskało 392,5 mln zł wsparcia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. E. Lach

reklama

 

partner merytoryczny