Program odzysku mydła

Program odzysku mydła rozszerzony

We współpracy z Clean the World, hotele Hilton w Polsce oraz w 16 innych europejskich krajach, podejmą wysiłki zmierzające do zmniejszenia o ponad 130 ton rocznie ilości odpadów trafiających na składowiska, produkując równocześnie 1,4 mln nowych kostek mydła, które przekazane zostaną potrzebującym. Rozszerzenie programu recyklingu mydła realizowanego aktualnie przez Hiltona stanowi znaczący krok w kierunku osiągnięcia celu, jaki postawiła przed sobą marka, a jakim jest odzysk 100% mydła niewykorzystywanego przez gości hotelowych.

Recykling częściowo zużytego mydła

Każdego dnia w hotelach na całym świecie wyrzuca się aż 5 mln częściowo zużytych kostek mydła. W tym samym czasie tysiące ludzi umierają z powodu braku dostępu do podstawowych środków higienicznych – podkreśla marka Hilton. Dla obu tych problemów rozwiązanie znalazło Clean the World. Polega ono na recyklingu częściowo zużytego mydła oraz dostarczeniu potrzebującym powstałych dzięki niemu nowych kostek.

W programie recyklingu mydła weźmie udział niemal 200 hoteli w całej Europie, wpierając tym samym markę Hilton na drodze do osiągnięcia celów Travel with Purpose 2030, polegających na zmniejszeniu o połowę wpływu marki na środowisko przyrodnicze (w tym odzysku 100% częściowo zużytego mydła i zmniejszenia ilości odpadów o 50%) oraz na podwojeniu jej inwestycji społecznych.

Ochrona zasobów naturalnych oraz zachowanie destynacji turystycznych na całym świecie w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń to nasz obowiązek. Rozszerzenie naszego programu recyklingu mydła nie tylko pomoże nam osiągnąć obrane wcześniej cele środowiskowe, ale również przyczyni się do rozwiązania niezwykle ważnego problemu sanitarnego związanego z brakiem dostępu do czystego mydła i wody, przez który każdego dnia umiera około 3600 dzieci poniżej piątego roku życia – powiedział Simon Vincent, wiceprezes wykonawczy oraz prezes Hilton EMEA.

Program odzysku mydła – współpraca marki Hilton i Clean the World

Wysiłki marki Hilton na rzecz recyklingu mydła w Europie wspierane będą przez centrum recyklingowe Clean the World, które zostało otwarte w zeszłym roku w Amsterdamie. W 2020 r. centrum rozpocznie proces odzysku mydła pochodzącego z hoteli marki Hilton zlokalizowanych na terenie Europy kontynentalnej.

Współpraca z takimi markami jak Hilton pomaga nam dostarczać niezwykle potrzebne środki czystości dzieciom oraz rodzinom potrzebującym pomocy. Bardzo cieszymy się z faktu, iż dzięki europejskim hotelom marki Hilton będziemy mogli przybliżyć się jeszcze bardziej do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się chorób związanych z niewystarczającym poziomem higieny – powiedział Shawn Seipler, założyciel oraz CEO Clean the World.

Nowe europejskie przedsięwzięcie stanowi rozszerzenie realizowanego od dekady programu recyklingu mydła realizowanego przez markę Hilton. Do tej pory firma przyczyniła się do produkcji 11 mln nowych kostek mydła – to ilość wystarczająca do umycia aż dwóch miliardów rąk – wskazuje Hilton.

Ograniczyć ilość generowanych odpadów o 50%

Na drodze do realizacji swojego celu środowiskowego, jakim jest zmniejszenie o 50% ilości wytwarzanych odpadów do 2030 r., Hilton zrezygnował już z plastikowych słomek, wykałaczek koktajlowych oraz mieszadełek we wszystkich swoich hotelach na całym świecie. Kolejnym krokiem przybliżającym markę do osiągnięcia powyższego celu jest kontynuacja zastępowania kosmetyków do higieny osobistej dostępnych w jednorazowych opakowaniach dystrybutorami tychże kosmetyków w większych rozmiarach. Do końca 2020 r. wyposażona w nie będzie większość pokoi hotelowych na całym świecie.

Jednocześnie Hilton powołał w tym roku regionalne zespoły, których zadaniem jest poszukiwanie sposobów na zmniejszenie ilości plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku wykorzystywanych w hotelach. Skupiają one liderów z sektora hotelarskiego oraz rozlicznych obszarów biznesowych zarówno w Europie, jak i w Afryce i na Bliskim Wschodzie, którzy testują i adaptują różnorodne przyjazne środowisku alternatywne rozwiązania dla przemysłu hotelarskiego.

Program odzysku mydła rozszerzony – na jakie kraje?

Współpracując z Clean the World, Hilton będzie poddawał procesowi recyklingu mydło z hoteli w takich europejskich krajach jak: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wlk. Brytania.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Hilton

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny