Produkty nawozowe UE

Produkty nawozowe UE a polityka zrównoważonego rozwoju

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) zaprasza producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów nawozowych UE na Konferencję pt.: „Ocena zgodności produktów nawozowych UE w świetle obowiązków wynikających z polityk zrównoważonego rozwoju”. Wydarzenie organizowane przez PCBC odbędzie się 26 września 2023 r. w Warszawie.

Produkty nawozowe UE – co będzie przedmiotem Konferencji?

Jak wskazuje PCBC, podczas Konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 dotyczącym oceny zgodności produktów nawozowych oraz z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywą CSRD).

Produkty nawozowe

Prelegentami podczas konferencji będą przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • Instytutu Ochrony Środowiska,
  • Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Stowarzyszenia ESG;
  • pracownicy i współpracownicy PCBC.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: rejestracja.pcbc.gov.pl.

Jak wskazuje organizator wydarzenia, liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Na podstawie nadesłanej informacji (materiał promocyjny)

fot. materiały prasowe PCBC

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny