prezes Wód Polskich

Nowy prezes Wód Polskich

Ministerstwo Infrastruktury, za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej, poinformowało o zmianie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Według przekazanej informacji powołany został nowy prezes Wód Polskich – Joanna Kopczyńska.

Joanna Kopczyńska – prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, 11 stycznia 2024 r., powołał Joannę Kopczyńską na stanowisko Prezesa Wód Polskich.

Joanna Kopczyńska od stycznia 2021 r. pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora ds. Państwowej Służby Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym (IMGW). Wcześniej była m.in. przewodniczącą Polskiej Delegacji do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM). Sprawowała też funkcję przewodniczącej Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami. Pełniła również funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Była też dyrektorem Departamentu Gospodarki Wodnej w Ministerstwie Środowiska. Pracowała też na stanowisku zastępcy prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Od kilku lat jest członkiem Rady Naukowej IMGW.

Joanna Kopczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. W 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny