Proekologiczne przedsięwzięcia

Pożyczki na proekologiczne przedsięwzięcia

Bank Pekao uruchomi niekomercyjne pożyczki na proekolologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWK-P).

Proekologiczne przedsięwzięcia przedsiębiorstw w Kujawsko-Pomorskiem z pożyczkami

15 maja br. w urzędzie marszałkowskim, w obecności Piotra Całbeckiego, marszałka i Dariusza Kurzawy, wicemarszałka województwa, zawarta zastała w tej sprawie umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Pieniądze w kwocie blisko 180 mln zł, pochodzą przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO).

O tym, jak ważna jest gospodarka oparta o rozwiązania energooszczędne i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przekonujemy się szczególnie wtedy, gdy docierają do nas informacje o złym stanie powietrza, którym oddychamy, albo spowodowanych działalnością człowieka gwałtownych zmianach klimatycznych. Uruchamiane właśnie środki to kolejny ważny krok we właściwym kierunku. Nasze działania wpisują się w założenia polityki klimatycznej, która jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej – podkreślił marszałek Całbecki.

Jak podaje UMWK-P, o tanie, niskooprocentowane pożyczki, na rozwiązana służące energooszczędności w procesie produkcyjnym będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. W określonych sytuacjach także duże przedsiębiorstwa będą mogły starać się o tego typu wsparcie. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na przebudowę linii produkcyjnych i zastosowanie energooszczędnych technologii. Z udziałem tych pieniędzy można będzie wykonywać instalacje wykorzystujące „zieloną energię”. W dofinansowane działania wpisze się także termomodernizacja budynków i wymiana oświetlenia oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią. Wysokość pożyczki może wynieść do 5 mln zł, a czas spłaty – do 15 lat.

Pożyczki zostaną uruchomione w połowie roku, o czym poinformować ma Bank Pekao.

W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli także Goetz von Thadden i Piotr Skiba z EBI oraz Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny