Pozwolenia na emisję

Pozwolenia na emisję i inne uzgodnienia środowiskowe nie są dane raz na zawsze

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą, przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania szeregu obowiązków prawnych. Dotyczą one wielu różnych aspektów jego aktywności, począwszy od kwestii podatkowych, poprzez zagadnienia kadrowe, na konieczności uzyskania potrzebnych zgód, licencji, koncesji, pozwoleń czy zezwoleń skończywszy. Tych ostatnich może być nawet całkiem sporo, jeśli weźmie się pod uwagę wpływ prowadzonej działalności na środowisko. Pozwolenia na emisję, zgody wodnoprawne, zezwolenia odpadowe czy decyzje środowiskowe – to tylko część uzgodnień, których konieczność uzyskania przedsiębiorca musi rozważyć. Ale samo uzyskanie takiej zgody na aktywność środowiskową firmy nie oznacza, że jest ona dana przedsiębiorcy raz na zawsze. Istnieje bowiem szereg okoliczności, których zaistnienie może doprowadzić do tego, że decyzja taka zostanie z obrotu prawnego w jakiś sposób wyeliminowana. Jak to możliwe?

Wygaśnięcie pozwolenia na emisję bądź innych decyzji środowiskowych

Pierwszym przypadkiem, kiedy decyzja „znika” z obrotu prawnego, jest jej wygaśnięcie. Większość pozwoleń środowiskowych wydawana jest na z góry oznaczony okres, np. na cztery albo 10 lat, zaś po jego upływie decyzja wygasa. Oczywiście, zawsze przedsiębiorca może samodzielnie wystąpić z wnioskiem o wygaszenie takiej decyzji, jeśli np. kończy działalność takiej zgody wymagającej, a nie chce być rozliczany z obowiązków w niej zapisanych.

Jednak istnieje również szereg innych okoliczności, które mogą doprowadzić do wygaśnięcia decyzji. Mając na uwadze niedawne perturbacje związane z epidemią COVID, z którymi przyszło się zmierzyć niejednemu przedsiębiorcy, istotna może okazać się informacja o tym, że pozwolenie wygasa również w sytuacji, gdy nie rozpoczął on lub nie prowadził przez pewien czas działalności objętej taką decyzją. Takie zapisy odnajdziemy niemal w każdej ustawie środowiskowej, określającej warunki dla pozwoleń środowiskowych.

To, o czym warto w tym przypadku pamiętać, to fakt, że do wygaśniecie pozwolenia dochodzi z mocy prawa, a więc ewentualna późniejsza decyzja ten fakt stwierdzająca jedynie potwierdza pewien stan rzeczy, ale go nie kreuje.

Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia na emisję i innych decyzji środowiskowych

Jeśli chodzi o cofniecie lub ograniczenie pozwolenia, to tu z kolei mieści się cały pakiet różnego rodzaju sytuacji, których zaistnienie sprawia, że nieakceptowalna jest środowiskowa działalność przedsiębiorcy na dotychczasowych warunkach, określonych w pozwoleniu.

Przykładowo, pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, albo eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia lub innych przepisów środowiskowych. Ciekawa jest też okoliczność dopuszczająca zmianę uprawnień przyznanych decyzją w sytuacji, gdy przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję lub korzystanie ze środowiska na warunkach określonych w dotychczas wydanym pozwoleniu.

Tu jednak, odmiennie aniżeli przy wygaśnięciu decyzji, dla cofnięcia lub ograniczenia uprawnień wynikających z decyzji konieczne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania administracyjnego.

Inne przypadki, gdy pozwolenia na emisję i inne uzgodnienia środowiskowe tracą ważność

Oczywiście, w przepisach prawnych istnieje szereg innych okoliczności, których zaistnienie może wpłynąć na „ważność” wydanej przedsiębiorcy decyzji. O trybie stwierdzenia nieważności można przeczytać m.in. w artykule „Stwierdzenie nieważności pozwoleń środowiskowych”.

Na zakończenie warto wskazać, że szczególnej uwagi mogą wymagać sytuacje, kiedy – w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności – dochodzi do zmiany podmiotu, który daną działalność, wymagającą decyzji z zakresu ochrony środowiska, będzie prowadził. Niestety, brakuje spójnych regulacji i jednoznacznych stanowisk w tym zakresie, co sprawia, że zagadnienie to jest szczególnie skomplikowane. Ale o tym innym razem…

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł został opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią Ochrony Środowiska

Kancelaria Ochrony Środowiska

Marta Banasiak

prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska, w tym odnoszących się do kontroli WIOŚ w przedsiębiorstwie oraz postępowań administracyjnych dotyczących kwestii środowiskowych.
Wieloletnia praktyka zawodowa związana z zagadnieniami prawa ochrony środowiska, w tym niemal dwuletnie doświadczenie w organie administracji rządowej, pozwalają jej spojrzeć na zagadnienia kontroli oraz postępowań administracyjnych z szerokiej perspektywy.
W 2018 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Aktualnie związana z Kancelarią Ochrony Środowiska.
e-mail: kancelariabanasiak@gmail.com

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny