Pożary w Ameryce Południowej

Pożary w Ameryce Południowej o rekordowej intensywności

Usługa Monitorowania Atmosfery Copernicus (CAMS) wdrożona na zlecenie Komisji Europejskiej (KE) przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, informuje, że od początku roku pożary w Ameryce Południowej, w szczególności w Paragwaju, Argentynie, Kolumbii i Wenezueli, wykazywały rekordową intensywność, znacznie powyżej średniej z lat 2003-2021. Pomiary zostały oparte na obserwacjach satelitarnych mocy promieniowania ognia (FRP), która jest miarą mocy cieplnej pożarów i może być wykorzystana do scharakteryzowania ich natężenia. Najwyższy poziom tych niezwykłych emisji przypadał na styczeń 2022 r., ale w lutym w dalszym ciągu utrzymywał się znacznie powyżej średnich poziomów, a niektóre pożary utrzymywały się aż do marca. Północna Argentyna i Paragwaj doświadczały upałów i suszy przez całe lato, co spowodowało zwiększenie ryzyka pożaru, które koreluje z obserwowaną obecnie aktywnością pożarową – zaznacza CAMS.

Pożary w Ameryce Południowej i rekordowe wielkości emisji

Analiza CAMS, określana jako Global Fire Assimilation System (GFAS) pokazuje, że pożary w Paragwaju i Argentynie, w okresie od 1 stycznia do 28 lutego br. osiągnęły rekordowe wyniki pod względem szacowanej emisji dwutlenku węgla, licząc od początku 2003 r., kiedy rozpoczął się zbiór danych. W północnej Argentynie pożary te trwają nieprzerwanie w całej prowincji Corrientes i na terenach podmokłych Ibery i chociaż szacowane dzienne emisje były niższe w pierwszym tygodniu marca niż w styczniu i lutym, pozostają powyżej średniej z lat 2003-2021. Dane GFAS od 1 stycznia do 28 lutego szacują emisje dwutlenku węgla z pożarów w Paragwaju na ok. 5 megaton, podczas gdy całkowite szacunkowe emisje dwutlenku węgla dla Argentyny w tym samym okresie wynoszą prawie 12 megaton, z czego ponad 8,5 megaton pochodzi z pożarów na północy kraju, a 5,5 megatony z prowincji Corrientes.

Rekordowe pożary w Ameryce Południowej wywołane przez susze

Jednocześnie CAMS monitoruje pożary spowodowane przez surowe susze w regionach Kolumbii i Wenezueli, gdzie sezon pożarów zwykle rozpoczyna się w lutym i trwa do kwietnia. Dane GFAS wykazały zwiększoną liczbę pożarów, pod koniec stycznia i na początku lutego 2022 r., związanych z podwyższonym zagrożeniem pożarowym w Amazonii i dolinie Orinoko, zgodnie z Globalną prognozą pożarów ECMWF (GEFF). Od końca lutego prognozy GEFF w Dolinie Orinoko wykazały poprawę ze względu na zmieniające się warunki pogodowe w regionie. Jak zaznacza CAMS nadal ściśle monitoruje Amerykę Południową w kontekście warunków w La Niña, które według przewidywań Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) utrzymają się między marcem a majem. Intensywność opadów między lutym a majem może odpowiednio prowadzić do zwiększonego ryzyka pożaru w południowych częściach Ameryki Południowej, lub zmniejszenia zagrożenia pożarowego w północnych częściach kontynentu.

Rekordowe pożary w Ameryce Południowej

Animacja analizy głębokości optycznej aerozolu materii organicznej CAMS nad Ameryką Południową w dniach 1-9 marca 2022 r. Źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Usługa Monitorowania Atmosfery Copernicus dostarcza aktualne informacje na temat lokalizacji, intensywności i szacowanych emisji pożarów na całym świecie, daje też możliwość śledzenia transportu dymu i jego wpływu na skład atmosfery. Pożary te są nie tylko bezpośrednim zagrożeniem na lądzie, ale związane z nimi emisje cząstek i zanieczyszczeń stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska poprzez pogorszenie jakości powietrz – podkreśla CAMS, który monitoruje zasięg rozprzestrzeniania się pożarów i znacznych ilości dymu wraz z wiatrem docierających między innymi z Kolumbii i Wenezueli do Ekwadoru i Peru.

Pożary w Ameryce Południowej monitorowane przez CAMS

Ściśle monitorujemy pożary w skali globalnej i regionalnej w systemie CAMS, wykorzystując obserwacje lokalizacji i intensywności aktywnych pożarów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki połączeniu narzędzi CAMS jesteśmy w stanie śledzić i obserwować postęp pożarów w Ameryce Południowej, a także dostarczać dane dotyczące emisji dymu i wpływu na atmosferę w skali lokalnej i globalnej – komentuje Mark Parrington, Senior Scientist i ekspert ds. pożarów w ECMWF CAMS.

Więcej informacji na temat pożarów z Ameryce Południowej znaleźć można na stronie atmosphere.copernicus.eu.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. CAMS

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny