Mapa hałasu dla Włocławka

Powstanie strategiczna mapa hałasu dla Włocławka

Urząd Miasta Włocławek (UM) poinformował, że wyłoniona została najkorzystniejsza oferta w przetargu, którego tematem jest wykonanie opracowania, jakim jest strategiczna mapa hałasu dla Włocławka wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem.

Co będzie zawierała mapa hałasu dla Włocławka?

Jaki jest planowany zakres rzeczowy strategicznej mapy hałasu? – zapytał magistrat i w odpowiedzi podał, że zawiera on m.in. wdrożenie ciągłego systemu monitorowania hałasu drogowego w oparciu o pięć stacji pomiarowych. W zakresie zadania znajduje się również opracowanie modelu akustycznego miasta Włocławek, wykonanie pomiarów kalibracyjnych hałasu w środowisku oraz walidacja opracowanego modelu. Niezbędne będzie także przygotowanie założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem w zakresie działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, a także długoterminowych oraz oszacowanie efektów działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat.

Wykonawca będzie musiał zapewnić utrzymanie monitoringu hałasu przez okres 12 miesięcy od dnia jego uruchomienia. Strategiczna mapa hałasu dla Włocławka będzie musiała powstać w terminie zaoferowanym w złożonej ofercie, jednak nie dłużej niż w terminie 259 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (oraz nie później niż do dnia 31 maja 2022 r.) – dodaje UM.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm Lemitor Ochrona Środowiska (lider konsorcjum) oraz Akustix, za całkowitą cenę brutto wynoszącą 317 340 zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny