Forum Dialogu ds. Środowiska

Powstało Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska

W środę, 10 maja, po raz pierwszy spotkało się Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP). Członkowie Forum zapoznali się z założeniami, celami i zadaniami oraz ustalili dalsze działania. Omówili m.in. programy ochrony powietrza i uchwały antysmogowe.

Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska – nieformalna grupa ekspertów

Jak podał UMWP, Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska powstało z inicjatywy Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Jest to nieformalna grupa ekspertów ds. ochrony środowiska. W Forum zasiada 20 członków, reprezentujących starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. Są to naczelnicy lub dyrektorzy wydziałów ds. środowiska albo rolnictwa. Przewodniczącym Forum został Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP.

– Chcieliśmy połączyć siły w kreowaniu polityki ochrony środowiska w naszym regionie. Mamy nadzieję, że nasze Forum stanie się doskonałą przestrzenią do tego celu. Chodzi nie tylko o rozmowy na temat bieżących problemów. Chodzi też o opracowanie skutecznych i adekwatnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych – powiedział dyrektor Pałkowski.

Ścisła współpraca z samorządem

Jak tłumaczy UMWP, Pomorskie Forum Dialogu ds. Środowiska ma na celu intensyfikację współpracy przy wdrażaniu strategii i programów klimatyczno-środowiskowych. W drodze do celu bardzo ważne będą integracja i wzajemne wsparcie jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu regionalnym i powiatowym.

Forum będzie również odpowiadać za transfer wiedzy, podnoszenie kompetencji, promocję dobrych praktyk i projektów oraz wymianę doświadczeń – dodał UMWP.

Na podstawie: pomorskie.eu

fot. UMWP

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny