katastrofom ekologicznym

Potrzeba zdecydowanych działań, które zapobiegną kolejnym katastrofom ekologicznym

22 marca obchodzony był Światowy Dzień Wody. Z tej okazji na Bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Izabelą Bodnar z partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Działaczka przypomniała zeszłoroczną katastrofę ekologiczną na Odrze. Przedstawiła także plan partii, mający zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. – Już dziś, a nawet wczoraj powinniśmy podjąć szereg zdecydowanych działań, które zapobiegną kolejnym katastrofom ekologicznym. Obecnie w dalszym ciągu mamy zasolenie, złote algi, w dalszym stopniu zanieczyszczamy Odrę w takim samym stopniu, jak przed katastrofą. Kolejna katastrofa jest jedynie uśpiona – powiedziała działaczka.

Kilka punktów planu poprawy sytuacji

Wspomniana partia poinformowała, że przygotowała kilka punktów planu poprawy tej sytuacji. – Po pierwsze przeprowadzenie reformy konstrukcji systemu zarządzania wodami śródlądowymi. Obecnie zasobami wodnymi zarządza Minister Infrastruktury, a nie Minister Klimatu i Środowiska, jak to być powinno. Reforma tyczyć się powinna także Wód Polskich, które z jednej strony mają dbać o jakość wód i przestrzegać Ramowej Dyrektywy Wodnej, a z drugiej są ich administratorem i zarządcą. Z tego połączenia nie może wyjść nic dobrego – zaznaczyła działaczka.

Plan partii obejmuje też renaturyzację rzek, co pomoże naturalnie łagodzić skutki suszy czy powodzi. Naturalnymi zbiornikami retencyjnymi, które łagodzą zmiany klimatu są także mokradła, bagna i torfowiska – konieczna jest ich ochrona. Kolejny punkt to nowoczesny system monitorowania jakości wód, który podaje dane w czasie rzeczywistym. Powinien być on zintegrowany z aktualnymi pomiarami ilości wody. Obecnie poziom wody i ilość zrzutów monitorowane są przez dwie różne instytucje.

W planie partii jest również rewizja pozwoleń wodno-prawnych. Partia zaznaczyła, że są one wydawane raz na 20 lat, a stroną w ustalaniu pozwoleń podmiotowi przemysłowemu jest jedynie inwestor. Konieczne jest wysłuchanie także głosu obywateli – mieszkańców! – zaznaczyła Polska 2050.

By zapobiec kolejnym katastrofom ekologicznym trzeba zatrzymać zrzuty zasolonej wody

Działaczka podkreśliła, że bezpośrednią przyczyną katastrofy w Odrze były zasolone wody pochodzące z kopalni. Według niej, prawo je faworyzuje, mimo, że to właśnie te podmioty najbardziej szkodzą środowisku. Dodała też, że trzeba zatrzymać zrzuty zasolonej wody – przewidzieć w prawie limity stężenia soli w wodzie zrzucanej do rzeki. Jej zdaniem trzeba też wprowadzić obowiązek odsalania zrzutów przed ich wprowadzeniem do rzeki oraz podwyższyć kary za nieprzestrzeganie prawa. W tej chwili kopalniom bardziej opłaca się zrzucić zasoloną wodę i zapłacić karę niż zastosować mechanizmy odsalania.

– My, jako Polska 2050, jako ci, którym marzy się zielona polska, czyste, naturalne środowisko dla nas, dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń, wdrożymy kompleksowy plan ratowania tych cennych zasobów naturalnych, jakimi są rzeki – zapewniła.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny