Poszukają rozwiązań zwiększających elastyczność sieci

Poszukają rozwiązań zwiększających elastyczność sieci

Projekt EUniversal, w ramach którego 18 europejskich podmiotów związanych z branżą energetyczną, współpracować będzie w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań zwiększających elastyczność sieci, właśnie dostał zielone światło od Komisji Europejskiej (KE). Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach największego europejskiego programu w zakresie badań i innowacji Horizon 2020. Jednym z jego uczestników jest Energa Operator.

Generacja rozproszona, mikroinstalacje, OZE, a także wynikająca z ich rosnącej roli w systemach energetycznych konieczność podnoszenia elastyczności sieci, to zagadnienia kluczowe z punktu widzenia operatów systemów dystrybucyjnych zarówno w Polsce, jak i na świecie. EUniversal będzie kolejnym projektem o innowacyjnym charakterze realizowanym przez Energę Operator, którego celem jest wypracowanie przyszłych rozwiązań właśnie w tych obszarach. Co istotne jest to również kolejny projekt, realizowany wraz z partnerami z Europy. Jesteśmy przekonani, że współpraca w ramach UE jest jednym z kluczowych elementów, które pozwolą branży przygotować się do wyzwań, jakie niesie przyszłość – przekonuje Alicja Barbara Klimiuk, prezes Zarządu Energa Operator.

Horizon 2020. Poszukają rozwiązań zwiększających elastyczność sieci pod kątem OZE

Zaplanowana na okres 42 miesięcy inicjatywa uzyskała dofinansowanie w wysokości 8 mln euro. Wybór lokalizacji, w których przetestowane zostaną nowe technologie dokonany zostanie ze szczególnym uwzględnieniem występowania na danym terenie znacznej ilości mikroźródeł. Obszary demonstracyjne umiejscowione zostaną w Polsce, Portugalii i w Niemczech. Pozwoli to na zdobywanie i dzielenie się doświadczeniem, w odniesieniu do różnych uwarunkowań, a także przyszłe wdrażanie wspólnych rozwiązań poprawiających elastyczność sieci w ramach europejskiego rynku energii – tłumaczy Energa.

Odnawialne źródła energii oraz innowacje stanowią fundament, powstającego na naszych oczach, dynamicznego systemu energetycznego. Chcemy, aby były one znakiem rozpoznawczym Grupy Energa. Mamy silną pozycję w obszarze OZE, którą będziemy umacniać, również przecierając nowe szlaki. Rozpoczęliśmy m.in. budowę pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej na wodzie. Szybki przyrost ilości mikroinstalacji pokazuje, że perspektywa posiadania własnej, małej elektrowni, staje się osiągalna dla coraz większej liczby polskich gospodarstw domowych. Zadaniem Linii Biznesowej Dystrybucji Energi, jest umożliwienie udziału w trwającej transformacji wszystkim zainteresowanym. Międzynarodowe pilotażowe projekty takie, jak UPGRID czy EUniversal, są najlepszym sposobem na wypracowanie odpowiednich rozwiązań, zarówno dla Polski, ale także innych krajów UE – podkreśla kierujący Grupą Energa, Grzegorz Ksepko.

Horizon 2020. Cele dofinansowanego projektu

Najważniejszym celem, dotyczącym polskiego obszaru demonstracyjnego, będzie stworzenie narzędzi, które ułatwią wcześniejsze przewidywanie zapotrzebowania oraz poziomu energii, jaka dostarczana jest do sieci, przy jednoczesnej integracji różnych rodzajów źródeł odnawialnych. Kolejnym zagadnieniem jest opracowanie nowych rozwiązań wspierających prace sieci niskich napięć w obszarach z dużą ilością mikroinstalacji, a także stacji ładowania samochodów elektrycznych (EV).

Energa podkreśla, iż na obszarach demonstracyjnych w trzech wybranych krajach, przetestowany zostanie wspólnie opracowany interfejs wymiany danych z rynkiem energii.

Koncepcja interfejsu – Universal Market Enabling Interface (UMEI) zakłada połączenie aktywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych. Pozwoli on operatorom systemów dystrybucyjnych na zwiększenie elastyczności sieci z korzyścią zarówno dla producentów, jak i odbiorców energii elektrycznej.

Polski obszar demonstracyjny budowany będzie przez Energa-Operator, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, przedsiębiorstwo Mikronika i norweską firmę NODES. Energa Operator będzie liderem odpowiedzialnym za jego powstanie.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Energa

reklama

 

partner merytoryczny