Strefy czystego transportu

Poprawić strefy czystego transportu

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że Jacek Majchrowski, prezydent miasta wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego list dotyczący wprowadzenia zmian w ustawach regulujących temat zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu.

Strefy czystego transportu – Kraków proponuje poprawki

Krakowski magistrat podaje, że w liście można przeczyć: „Obecnie obowiązujące przepisy dają podstawy do tworzenia stref czystego transportu w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. Przepisy te są niezmiernie potrzebne, a w Polsce są rozwiązaniem nowatorskim. Doświadczenia Krakowa, który jako jedyny do tej pory wykorzystał te rozwiązania legislacyjne pokazały jednak, że obecne regulacje nie są doskonałe i wymagają poprawek, aby stanowiły realne narzędzie do wspierania elektromobilności w Polsce, a co za tym idzie, wspierania nieemisyjnych form transportu”.

W swoim liście do szefa Rady Ministrów prezydent Majchrowski wyszczególnił kilka postulatów pożądanych zmian prawnych.

Pierwszy postulat dotyczy wyraźnego rozdzielenia strefy czystego transportu od tworzonej w jej obrębie podstrefy opłaty kongestyjnej.

Jedna z propozycji dotyczy umożliwienia objęcia wymogami niskiej emisyjności także pojazdów wykorzystywanych przez mieszkańców stref czystego transportu. Jednak prezydent Krakowa zwraca uwagę by te wymogi zaczęły obowiązywać najwcześniej pięć lat od uchwalenia takiej strefy przez radę gminy.

List proponuje również wprowadzenie możliwości ustanowienia przez radę gminy wyłączenia od zakazu wjazdu (i przebywania) do strefy czystego transportu w zależności od spełnienia określonego kryterium europejskich standardów emisji spalin (Euro 1-6, Euro I-VI).

Jak wskazuje UM, prezydent Krakowa apeluje o wprowadzenie propozycji w życie poprzez nowelizację odpowiednich ustaw. „Bez tych korekt działania miast nie będą miały szans na odniesienie pełnego sukcesu. Jakość powietrza jest dziś wyzwaniem europejskim. Naprawa stanu powietrza, którym oddychamy, to działanie na rzecz wszystkich Polaków, na rzecz ich zdrowia i komfortu życia. To kwestia wydatków na zdrowie z funduszy publicznych i szczęścia rodzin, w których mamy szansę ograniczyć liczbę zachorowań” napisał Jacek Majchrowski.

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama