Przyjęli Strategię 2030

Pomorscy Radni przyjęli Strategię 2030

Radni województwa pomorskiego podczas sesji sejmiku, która odbyła się 12 kwietnia br., jednogłośnie przyjęli Strategię 2030. To – jak wskazuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) – najważniejszy dokument, który określa kierunki rozwoju regionu w najbliższej dekadzie. Wcześniej projekt Strategii 2030 otrzymał również pozytywną opinię ministra funduszy i polityki regionalnej.

Przyjęli Strategię 2030 z naciskiem na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Jak zaznacza UMWP, strategicznym wyzwaniem rozwojowym jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Województwo pomorskie, z racji nadmorskiego położenia, jest szczególnie zagrożone występowaniem ekstremalnych zjawisk, do których należą, m.in. intensywne opady, porywiste wiatry, a także burze, sztormy i powodzie. Stąd tak ważne będą działania polegające na monitorowaniu stanu środowiska, przeciwdziałaniu jego degradacji, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej. Urząd marszałkowski tłumaczy, że chodzi tutaj o ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz stworzenie warunków do przekształcenia regionu w krajowego lidera produkcji „zielonej energii” i technologii ekoefektywnych.

Wśród pozostałych celów strategicznych UMWP wymienił m.in. wykorzystanie technologii cyfrowych w życiu codziennym, administracji publicznej i biznesie, wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej, w tym aktywności eksportowej pomorskich firm, poprawę jakości usług edukacyjnych, rozwój działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także rozwój oferty transportu zbiorowego oraz infrastruktury dróg publicznych.

Jednogłośnie przyjęli Strategię 2030

Podczas sesji sejmiku Mieczysław Struk, marszałek województwa podkreślił, że część wspomnianych celów może być uwzględnionych w Strategii jedynie jako postulaty do władz centralnych i zarządzanych przez nie funduszy.

Na ostatnim etapie prac, projekt Strategii został uzupełniony o oczekiwania naszego samorządu wobec władz centralnych. Jest ich w dokumencie łącznie 40. Nie daje to niestety dobrego obrazu procesu decentralizacji kraju. Dotyczy to zarówno struktury finansów publicznych, jak i utrzymującego się niewystarczającego poziomu decyzyjności samorządów terytorialnych na wszystkich poziomach. Jeśli dodać do tego topniejące środki UE dla regionów, jak również brak dalszej decentralizacji także w tym zakresie, to kontekst realizacyjny naszej Strategii uznać należy za kolejne kluczowe wyzwanie – powiedział marszałek Struk.

Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli Strategię 2030. Wszyscy zagłosowali za przyjęciem tego dokumentu do realizacji.

Przygotowywanie Strategii stanowiło najważniejszy etap programowania rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030 – podkreśla UMWP.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny