Polityka ekologiczna państwa

Polityka ekologiczna państwa 2030 – konsultacje

Ministerstwo Środowiska (MŚ) poinformowało, że rozpoczęło konsultacje projektu nowej Polityki ekologicznej państwa.

Jak zaznacza MŚ, z niezbędną dokumentacją związaną z konsultacjami projektu nowej Polityki ekologicznej państwa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, określanej mianem strategii środowiskowej, można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej MŚ.

Nowa Polityka ekologiczna państwa – projekt z prognozą oddziaływania do konsultacji

Ministerstwo Środowiska informuje także, że dokumentacja jest również wyłożona do wglądu w siedzibie MŚ, gdzie będzie dostępna do 30 września br. (dokumentację można przeglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 22 369 20 37).

Na uwagi i wnioski dotyczące tej strategii środowiskowej, MŚ będzie czekać do 30 września 2018 r. Należy je składać za pośrednictwem formularza internetowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

Dodatkowo, w ramach konsultacji zostanie zorganizowana konferencja. Odbędzie się ona 27 września br. w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie, w godz. 9.45–13.00.

Jednocześnie MŚ zaznacza, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Środowiska. Wskazuje również, że w odniesieniu do projektu polityki ekologicznej nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

partner medialny