pola elektromagnetyczne

GIOŚ zbadał pola elektromagnetyczne emitowane przez anteny telekomunikacyjne

Jak poinformował PAP MediaRoom, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) zbadał pola elektromagnetyczne (PEM) emitowane przez anteny telekomunikacyjne. Badania wykazały, że pochodząca z nich emisja jest znacznie poniżej dopuszczalnych norm.

Wpływ dezinformacji na rozwój infrastruktury

Pole elektromagnetyczne są naturalnym, występującym w środowisku zjawiskiem. Emitują je wszystkie organizmy, w tym ludzie. Technologie telekomunikacyjne wykorzystują promieniowanie niejonizujące. Pomimo wieloletnich badań, nie uznano go do tej pory za szkodliwe. Mieszkańcy często obawiają się jednak o wpływ fal elektromagnetycznych na zdrowie. Lokalne władze często muszą radzić sobie z protestami mieszkańców przeciwko budowie nowej infrastruktury. Jak uważa GIOŚ, protesty te często wynikają z braku dostępu do wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa PEM.

Pola elektromagnetyczne znacznie poniżej dopuszczalnej wartości

Z przekazanej przez PAP informacji wynika, że mimo szybkiego rozwoju sieci 5G, poziom PEM utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Wskazują na to roczne pomiary przeprowadzane przez GIOŚ. W 2023 r. analizie poddano 1151 punktów pomiarowych, z których wynika, że średnie maksymalne poziomy pola są znacznie poniżej dopuszczalnych wartości. Pozyskane dane wskazują, że średni maksymalny poziom pola wyniósł tylko 1,45 V/m, czyli 2,3% wartości dopuszczalnej. Analizując wyłącznie dane z monitoringu badawczego, okazuje się, że średni maksymalny poziom PEM był jeszcze niższy – wynosił 1,15 V/m, czyli 1,88% wartości dopuszczalnej.

Pola elektromagnetyczne badane są regularnie również przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Instytucja monitoruje poziomy PEM za pomocą systemu SI2PEM, który został utworzony w celu zmniejszenia społecznych obaw związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. System SI2PEM obejmuje ponad milion punktów pomiarowych. Jego dane także wskazują na niskie poziomy promieniowania. W 2023 r. średnia z dwunastu miesięcy wyniosła 1,681 V/m. Warto zaznaczyć, że pomiary dokonywane przez Instytut Łączności odbywają się tylko w najbliższym otoczeniu stacji bazowych, stąd różnica w wynikach.

Informacje o niskim poziomie promieniowania mogą pomóc w zwalczaniu dezinformacji i wsparciu władz lokalnych w dialogu z mieszkańcami. Samorządy stają przed wyzwaniem pogodzenia oczekiwań społeczności dotyczących lepszego dostępu do usług telekomunikacyjnych z oporem przed rozbudową niezbędnej infrastruktury.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny