POL-ECO SYSTEM

POL-ECO SYSTEM – podsumowane przez organizatora

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) podsumowały jubileuszowe, 30. Targi POL-ECO SYSTEM.

Wystawom firm i spotkaniom ekspertów towarzyszyły wykłady i dyskusje dotyczące kluczowych tematów w ochronie środowiska. Nagrodzono też najlepsze produkty i rozwiązania – podkreślają MTP.

Temat przewodni POL-ECO SYSTEM

Tematem przewodnim tegorocznej edycji było hasło „Czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”. Wydarzenie odbywające się w dniach 23-25 października odwiedziło blisko 7000 gości z kraju i zagranicy. Podczas trzech dni swoje produkty i usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej przedstawiło 400 firm z 14 krajów. Zaprezentowano też 17 premier oraz 39 nowości.

Ceremonii otwarcia Targów, która odbyła się 23 października, towarzyszyła debata poświęcona problemom środowiska w realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju.

Stan środowiska, jego różnorodność i zasobność, jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Brak dbałości o zmiany klimatu może doprowadzić do katastrofalnych zmian, jeśli chcemy przetrwać na tej planecie musimy respektować ochronę środowiska – zaznaczył Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Szef resortu środowiska podkreślił także, że uruchomiony we wrześniu rządowy program „Czyste Powietrze” będzie stanowił potężny impuls gospodarczy o skali 200 mld zł.

Termomodernizacja 3 mln domów jednorodzinnych w ciągu dziesięciu lat przyczyni się do wzrostu zamówień i rozwoju przedsiębiorstw, także małych i średnich, poprawi warunki zamieszkania Polaków i przyniesie oszczędności w rachunkach za ogrzewanie.

Z kolei Kazimierz Kujda, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wskazał na ogrom zadań realizowanych w kraju, do czego przyczyniły się środki krajowe oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). – Dzięki wypłaconemu wsparciu z Narodowego Funduszu mamy w kraju najnowocześniejsza oczyszczalnię ścieków w Europie, tysiące budynków poddano termomodernizacji, zbudowano inteligentne sieci, a tysiące spółek użyteczności publicznej zyskało standardy zarządzania pozwalające im uzyskać finansowanie z instytucji unijnych i międzynarodowych – powiedział.

Szef NFOŚiGW wskazał też, że w ramach POIiŚ realizowanych jest obecnie 4220 kontraktów. Od maja 2016 r., gdy podpisano pierwsza umowę wartość kontraktów opiewa na 29 mld zł. W samej pierwszej osi programu wartość inwestycji energetycznych sięga ponad 5,5 mld zł.

POL-ECO SYSTEM i EkoSfera

Jak zaznaczają MTP, drugi dzień Targów, w ramach towarzyszących wystawie imprez skupiał się na kwestiach związanych z klimatem, energią i poprawą jakości powietrza. W przestrzeni wystawienniczo-konferencyjnej EkoSfera odbyła się debata „Czyste Powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”. W dyskusji udział wzięli najwyżsi rangą polscy urzędnicy oraz reprezentantka Komisji Europejskiej Aneta Wiliems z DG Environment. Prelegenci dyskutowali nad kwestiami dotyczącymi ograniczenia niskiej emisji.

Program Czyste Powietrze, poprzez termomodernizację i wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne, zmniejszy radykalnie emisję pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne – podkreślił minister Kowalczyk.

Z kolei w debacie „Klimat i energia” obok przedstawicieli polskiego rządu udział wziął Wolfgang Munch z DG Region. Dyskusja toczyła się wokół polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wyzwań stojących przed polską energetyką, która w znacznej mierze opiera się na węglu.

Musimy odpowiednio zaplanować etap przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Dążę do tego, by był on jak najbardziej ewolucyjny a nie rewolucyjny. Transformacja energetyki musi uwzględniać technologie i czas trwania inwestycji – podkreślił Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Wskazano też, że racjonalna polityka klimatyczna powinna opierać się na bilansowaniu emisji gazów cieplarnianych i łączeniu redukcji emisji CO2 z ich pochłanianiem.

Jak zaznacza organizator Targów POL-ECO SYSTEM, debaty dotyczyły także finansowania ochrony środowiska ze środków POIiŚ oraz wyzwań stojących przed NFOŚiGW w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Podsumowano również 25 lat działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zorganizowane w Ekosferze panele, warsztaty i wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – podkreślają MTP.

POL-ECO SYSTEM – wyróżnienia i nagrody

Targi POL-ECO SYSTEM, to tradycyjnie także okazja do wyróżnienia produktów i usług mających na celu ochronę środowiska. Złote Medale MTP wręczyli minister Kowalczyk i Przemysław Trawa, prezes Zarządu MTP. Otrzymało je dziewięciu przedsiębiorców, których eksponowane na targach produkty uzyskały najwyższą ocenę jury. Do grona tych firm należą Pronar (Polska), RDLS (Polska), Centriair (Szwecja), Lange Christian (Belgia), Komptech (Austria), Terex-Ecotec (Irlandia Północna), Protechnika Łuków (Polska), Gleisdorf (Austria) oraz Alfred Kärcher (Niemcy).

Z kolei Paulina Pietrzak, dyrektor Targów POL-ECO SYSTEM 2018 wręczyła sześć nagród Acantus Aurens, które zostały przyznane za najlepsze aranżacje ekspozycji targowych. Otrzymały je firmy: Pronar (Polska), Ambasada Norwegii, Aventek Technologies (Polska), Soluxtec (Niemcy), T&T Proenergy (Polska) oraz Wende Recyclingtech (Polska).

Rozstrzygnięto także zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW konkurs – „Produkt w Obiegu”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez MTP

fot. MTP

 

partner medialny