dotyczący zmian klimatu

Podręcznik dotyczący zmian klimatu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) poinformował, że opracował podręcznik dotyczący zmian klimatu. Publikacja nosi tytuł: „Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko”. Jest on dostępny w formie online na stronie klimada2.ios.gov.pl.

Do kogo adresowany jest podręcznik dotyczący zmian klimatu?

Jak zaznacza Instytut, przezwyciężenie kryzysu klimatycznego wymaga transformacji gospodarki w bezprecedensowej skali. Oznacza to, że we wszelkich podejmowanych przez nas decyzjach konieczne jest rozważenie, czy skutki tych decyzji przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu oraz budowania struktur społecznych i przestrzennych odpornych na te zmiany. Wymaga to poszerzenia spojrzenia i świadomego włączania w system ocen oddziaływania na środowisko (o.o.ś.) kwestii klimatu globalnego oraz negatywnych skutków zmian klimatu. Wymaga to również lepszego zrozumienia oddziaływań pomiędzy klimatem i przedsięwzięciami, które w wyniku zmian klimatu mogą zostać spotęgowane i przejawiać się – pomijanymi dotychczas w ocenach – skutkami w środowisku.

Właśnie chcąc przybliżać i pogłębiać uwzględnienie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu w o.o.ś. Instytut przygotował omawiany podręcznik. Publikacja została opracowana z myślą o autorach raportów o.o.ś., inwestorach i projektantach. Podręcznik dotyczący zmian klimatu skierowany jest także do przedstawicieli organów ochrony środowiska, w szczególności poziomu lokalnego, oraz innych interesariuszach procesów o.o.ś.

Konieczne ciągłe aktualizowanie i doskonalenie metod ocen oddziaływania

Coraz bogatsza literatura przedmiotu oraz nowe przepisy prawa wdrażające politykę klimatyczną i regulujące system ocen środowiskowych wymagają ciągłego aktualizowania i doskonalenia metod ocen oddziaływania. Instytut zaznacza, że autorzy omawianego podręcznika podkreślają, że zaprezentowane w nim podejście do uwzględniania zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian w o.o.ś. jest jednym z wielu możliwych podejść metodycznych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny