Klub Dobrego Klimatu

Pilski Klub Dobrego Klimatu, czyli komunalnicy odpowiedzialni społecznie

Pilski Klub Dobrego Klimatu to prawdopodobnie pierwszy taki projekt w Polsce, który powstał z inicjatywy firmy komunalnej – podkreśla spółka ENERIS i dodaje, że łączy on społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność za środowisko firmy Altvater Piła z aktywnością lokalnych społeczników, naukowców oraz innych odpowiedzialnych społecznie firm by roztoczyć nad nimi „ekoparasol”.

Pilski Klub Dobrego Klimatu w „zielonym mieście”

Piła nazywana jest zielonym miastem nie tylko przez mieszkańców, ale też przez tych, którzy mieli okazję spędzić tam trochę czasu. Odwołania do natury mają swoje odzwierciedlenie w nazwach dzielnic: Zielona Dolina, Podlasie, Kalina czy Motylewo. Naturalne zasoby, jak rzeka, jeziora, lasy, parki i zieleń miejska tworzą tak ważny dla mieszkańców klimat – podkreśla ENERIS.

Firma wskazuje, że spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce, świadcząca w regionie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zdając sobie sprawę z niezwykłych walorów otoczenia, w którym działa, zainicjowała powstanie ciała spinającego proekologiczne i prospołeczne inicjatywy w całość, dzieląc się zasobami, wiedzą i doświadczeniem.

Klub Dobrego Klimatu – nieformalna grupa z kilkoma inicjatywami w dorobku

Klub Dobrego Klimatu (KDK) to nieformalna grupa, której nie należy utożsamiać z żadnym ugrupowaniem politycznym i w której każdy członek ma takie same prawa. Powstał rok temu z inicjatywy firmy komunalnej Altvater Piła. Do Klubu należy kilkanaście osób, firm, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, przedstawicieli uczelni wyższych oraz lokalnego samorządu, którym leży na sercu przyszłość planety. Członkowie to m.in. przedstawiciele Banku Żywności, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, propagatorzy idei zero waste, a nawet Notecki Instytut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile. Mają na koncie już kilka inicjatyw, jak sprzątanie terenów zieleni, miejsc bytowania nietoperzy, a także akcje zachęcające do segregacji odpadów – wylicza ENERIS.

Wierzymy, że współpraca, dzielenie się zasobami, doświadczeniami i wiedzą pozwolą na osiągnięcie celów wszystkich organizacji skupionych w KDK, ale także celów, które stawiamy sobie jako jedno ciało. Chcemy czynić nasz region czystszym i piękniejszym. Chcemy, by żyli tu ludzie aktywni, zaangażowani, otwarci na potrzeby innych i środowiska w jakim żyjemy – mówi Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła i inicjator powstania grupy.

Klub Dobrego Klimatu – film i proekologiczne przesłania na przystankach autobusowych

W ramach podsumowania pierwszego roku działalności członkowie Klubu Dobrego Klimatu nakręcili krótki film z przesłaniem do pilan o niemarnowaniu żywności, konieczności segregowania odpadów, a także kształcenia w kierunkach prośrodowiskowych czy ochrony pszczół. Proekologiczne przesłania zostaną wywieszone także na kilkudziesięciu przystankach autobusowych w centrum Piły – dodaje ENERIS.

Poprzez akcją billbordową jako członkowie KDK chcemy zwrócić uwagę mieszkańców, że ich codzienne wybory mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość planety. Z kolei jako firma zajmująca się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, chcemy udowadniać, że biznes może wnieść wiele dobrego w funkcjonowanie lokalnej społeczności: w ochronę środowiska, budowanie relacji między różnymi grupami społecznymi, a dzięki swojemu doświadczeniu i zasobom zwiększać siłę oddziaływania – przekonuje Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji ENERIS.

Z działaniami Klubu Dobrego Klimatu można zapoznać się na facebookowym profilu tej nieformalnej grupy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ENERIS

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny