„Gotowi na 55”

Pakiet „Gotowi na 55” i samorządy

W odpowiedzi na ogłoszony 14 lipca br. Pakiet Klimatyczny Komisji Europejskiej Europejski Komitet Regionów domaga się by nowe i zaktualizowane przepisy zapewniły miastom i regionom centralną rolę i bezpośrednie finansowanie z uwagi na posiadane przez nie kompetencje prawne i świadomość potrzeb obywateli w procesie przechodzenia na neutralność klimatyczną – podkreśla Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (UMP).

Pakiet „Gotowi na 55” – działania w dziedzinie klimatu i wzrostu gospodarczego

Pakiet „Gotowi na 55” jest jednym z głównych filarów unijnej strategii działań w dziedzinie klimatu i wzrostu gospodarczego – tłumaczy UMP. Organizacja samorządowa dodaje, że pakiet ten składa się z 13 wniosków ustawodawczych, które dotyczą różnych aspektów „zielonej transformacji”, a jego podstawą jest odnowiony unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Przegląd dyrektywy w sprawie EU ETS ma na celu przyśpieszenie handlu uprawnieniami do emisji w sektorach budownictwa i transportu drogowego, w których władze lokalne i regionalne dysponują zarówno wiedzą fachową, jak i kompetencjami umożliwiającymi realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięcie społecznie sprawiedliwej transformacji. Dzięki nowemu i zaktualizowanemu zestawowi przepisów dotyczących energii i klimatu Unia Europejska (UE) dąży do ograniczenia emisji o 55% do 2030 r. i osiągnięcia zerowego salda netto do 2050 r.

Aby przyśpieszyć transformację ekologiczną, musimy wzmocnić pozycję miast, regionów i wszystkich obywateli w dziedzinach, w których podmioty te posiadają kompetencje, takich jak: efektywność energetyczna budynków, zrównoważony transport, ochrona różnorodności biologicznej i walka z ubóstwem energetycznym. Dlatego zainicjowaliśmy ogólnoeuropejską kampanię „Zielony Ład w terenie”. Musimy zacząć od ograniczenia biurokracji i zapewnienia europejskim władzom lokalnym i regionalnym bezpośredniego dostępu do funduszy unijnych – powiedział Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji.

Pakiet „Gotowi na 55” i grupa robocza „Zielony Ład w terenie”

Przewodniczącym grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” (ang. Green Deal Going Local) jest Juan Espadas, burmistrz Sewilli. Polskę reprezentuje w niej Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi i przedstawiciel UMP w Europejskim Komitecie Regionów. Hanna Zdanowska powołała „EKOstrategię”, grupę roboczą Unii Metropolii Polskich, której celem jest koordynacja działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym – zaznacza organizacja skupiająca największe polskie miasta.

Unia dodaje przy okazji, że Łódź jest liderem międzynarodowego projektu „URBAN-REGENERATION-MIX”, o całkowitej wartości blisko 600 tys. euro (w tym środki UE stanowią 475 tys. euro). W projekt zaangażowanych jest siedem miast partnerskich z różnych stron Europy, które mierzą się z wyzwaniami stawianymi im przez zdegradowane obszary i mieszkających na ich terenie ludzi. Razem z Łodzią sieć transferu tworzą: Braga, Bolonia, Zagrzeb, Tuluza, Baena i Birmingham. Punktem wyjścia dla stworzenia sieci było przyznanie Łodzi Dobrej Praktyki URBACT za sposób prowadzenia rewitalizacji „Księżego Młyna”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny