gospodarki obiegu zamkniętego

Oprogramowanie, które przyczynia się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego

Firma Henkel poinformowała, że udostępnia narzędzie do projektowania opakowań przyjaznych środowisku.

Według firmy, opakowania nadające się do recyklingu są warunkiem funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Aby szybko i niezawodnie określić możliwości recyklingu nowych opakowań, Henkel korzysta ze specjalnie opracowanego przez siebie oprogramowania o nazwie EasyD4R, które firma postanowiła udostępnić również innym podmiotom. To darmowe narzędzie, dostępne na stronie www.henkel.com/easyd4r ma pomóc innym firmom i organizacjom jeszcze efektywniej opracowywać zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań.

Ocenić możliwość przetworzenia opakowania za pomocą kliknięcia

Oprogramowanie to jest kluczowe w fazie tworzenia nowych opakowań, jak najbardziej przyjaznych środowisku – zwraca uwagę Henkel. EasyD4R sprawdza opakowanie pod kątem jego zdatności do przetworzenia, analizując skład i proporcje wagowe konkretnych elementów, takich jak podstawowe surowce, rodzaj zastosowanego zamknięcia, a także etykiety czy kolory. Narzędzie zapamiętuje informacje dotyczące każdego z tych elementów, umożliwiając ich identyfikację podczas sortowania i odpowiednie przetworzenie w trakcie recyklingu. Na podstawie zgromadzonych danych, oprogramowanie podaje w procentach możliwość ponownego wykorzystania każdego opakowania i sygnalizuje, który z projektów jest najbardziej przyjazny środowisku, a który wymaga jeszcze ulepszenia pod tym kątem.

Chcemy promować otwartą współpracę i przyspieszać wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego. Możemy to osiągnąć tylko dzięki współpracy wszystkich podmiotów – zwłaszcza w zakresie stosowania jasnych definicji i ujednoliconych ocen. Udostępniamy innym nasze narzędzie, by więcej opakowań nadających się do ponownego przetworzenia trafiało do obiegu – mówi dr Thorsten Leopold, dyrektor międzynarodowego działu tworzenia opakowań środków czystości Henkla.

Henkel podkreśla, że narzędzie EasyD4R bazuje na powszechnie dostępnych i uznanych kryteriach, takich jak te opracowane przez Plastics Recyclers Europe. Efektywność narzędzia została potwierdzona w niezależnych testach przeprowadzonych przez ośrodek Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT. Badacze przeanalizowali działanie samego oprogramowania oraz otrzymywane rezultaty, a następnie porównali je ze standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Opakowania przyjazne środowisku – element gospodarki obiegu zamkniętego

Firma zaznacza, że wprowadzenie tego narzędzia to kolejny przykład działań na rzecz opakowań bardziej przyjaznych środowisku. Henkel chce, aby do 2025 r. wszystkie opakowania jej produktów były w pełni zdatne do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania (wyjątkiem są produkty przylepne, w których pozostałości kleju mogą ograniczać możliwość przetworzenia i zanieczyszczać strumień przetwarzanych odpadów). Strategiczne znaczenie dla gospodarki obiegu zamkniętego ma również deklaracja firmy, odnośnie składu opakowań swoich produktów, które do 2025 r. w 35% mają zawierać plastik, pochodzący z recyklingu.

W opakowaniach naszych produktów tworzywa sztuczne stanowią podstawowy surowiec, więc jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności. Choć osiągnęliśmy już znaczny postęp w tym zakresie, to wciąż mamy również świadomość tego, jak wiele jeszcze zostało do zrobienia. Dlatego też nie tylko realizujemy naszą strategię dotyczącą opakowań, ale także angażujemy się w liczne międzybranżowe inicjatywy i partnerstwa, aby promować nowe rozwiązania – dodaje dr Thorsten Leopold.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Henkel

fot. Henkel

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

partner medialny

reklama