Ograniczyć obciążenia sprawozdawcze

Ograniczyć obciążenia sprawozdawcze dla MŚP

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (BRMŚP) poinformowało, że Rzecznik MŚP zaproponował zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska, które mają być korzystne dla sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

Ograniczyć obciążenia sprawozdawcze – inicjatywa Rzecznika MŚP

Zgodnie z wnioskiem legislacyjnym Rzecznika MŚP, skierowanym do Ministra Klimatu, przedsiębiorcy z tej grupy firm powinni zostać zwolnieni z obowiązku sprawozdawczego dotyczącego korzystania ze środowiska.

Biuro Rzecznika wskazuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2019 r. poz. 1396, ze zm.; P.o.ś.) na podmiotach korzystających ze środowiska ciąży, pod rygorem kary grzywny, obowiązek sprawozdawczy związany z systemem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Jednakże zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ, w przypadku kiedy wyliczona roczna wysokość opłaty mieści się w przedziale między 100 zł a 800 zł, to na podmiotach korzystających ze środowiska pomimo braku obowiązku uiszczenia tej opłaty ciąży ww. obowiązek sprawozdawczy. Jedynie w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma również związanego z tym obowiązku sprawozdawczego. W ocenie Rzecznika MŚP w każdym przypadku, gdy nie ma obowiązku wnoszenia tej opłaty, nie powinno być również obowiązku sprawozdawczego.

Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na powyższą nadmierną, nieproporcjonalną regulację w ramach procesu opiniowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. „ustawa deregulacyjna”). Wówczas jednak nie udało się jej zmienić – wskazuje BRMŚP i dodaje, że w związku z powyższym, pismem z 31 stycznia br. Rzecznik MŚP skierował do Ministra Klimatu wniosek legislacyjny o wyłączenie z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z art. 286 ust. 1 P.o.ś. przedsiębiorców z sektora MŚP w sytuacji, gdy przedmiotowy obowiązek sprawozdawczy nie wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

Ograniczyć obciążenia sprawozdawcze przez całkowite wyłączenie MŚP z tego obowiązku

Ponadto, Rzecznik MŚP zwrócił się o rozważenie dalej idącego ułatwienia polegającego na całkowitym wyłączeniu firm z sektora MŚP z powyższego obowiązku sprawozdawczego, wskazując, że dane przekazywane w ramach tego obowiązku są już objęte obowiązkiem informacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.

List do Ministra Klimatu z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dostępny jest na stronie internetowej Rzecznika MŚP.

Na podstawie informacji nadesłanej przez BRMŚP

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny