Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

Ograniczyć ilość plastiku – inicjatywa biznesu i organizacji pozarządowych

Firma Carrefour Polska poinformowała, że jako pierwsza sieć wielkiej dystrybucji, została sygnatariuszem polskiego paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych.

Jak podaje firma, jest to inicjatywa, której celem jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone korzystanie z plastików w polskiej gospodarce. Pakt został zawiązany przez największe firmy wprowadzające na polski rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Dołączyły do niego także organizacje branżowe i pozarządowe.

Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

Carrefour Polska, Coca-Cola, Danone, Nestlé, PepsiCo czy Unilever Polska, a także organizacje, takie jak m.in. CSR Consulting, Global Compact czy WWF Polska, zostali sygnatariuszami pierwszego w Polsce paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Partnerzy inicjatywy zobowiązali się, że do końca br. wspólnie stworzą Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w swojej działalności. W kolejnych latach natomiast, sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej oraz zachęcać inne firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm. Ma to zaowocować, że staną się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Carrefour Polska przystąpił do polskiego paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych, ponieważ troska o środowisko naturalne, a także założenia tej szczytnej inicjatywy są nam bardzo bliskie. Filarem strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie w Carrefour jest program „STOP Marnotrawstwu”, który w znacznej mierze dotyczy zrównoważonego korzystania z opakowań oraz zagospodarowania odpadów z nich powstających. Nasza sieć podjęła bowiem zobowiązanie redukcji masy opakowań marki własnej o 5% do 2022 roku oraz zobowiązała się, że wszystkie opakowania marki własnej Carrefour będą nadawać się do recyklingu lub kompostowania. Carrefour zdaje sobie również sprawę z wyzwań środowiskowych, które są stawiane nie tylko przed konsumentami, ale i przed całym biznesem. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy i złączeniu sił wszystkich interesariuszy, uda się osiągnąć cele Agendy 2030, które zostały postawione przed całym społeczeństwem – mówi Barbara Kowalska, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska.

Pierwsze produkty ze zmniejszoną masą opakowań i zakupy na wagę

Sieć handlowa zaznacza przy tym, że w jej sklepach są już dostępne pierwsze produkty (płatki Crumbies) ze zmniejszoną masą opakowań. Udało się w nich wykorzystać ¾ tony mniej plastiku w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od ich pojawienia się na półkach w sklepie. Sieć planuje także rozszerzenie na całą Polskę, swojej testowej inicjatywy z hipermarketu w Galerii Fordon w Bydgoszczy. Klienci mają tam możliwość kupowania do własnych opakowań (np. słoików czy pudełek) różnych produktów na wagę. Dotyczy to takich produktów jak warzywa i owoce, wędliny, sery, kapusta, czy ogórki kiszone.

Inicjatorem powołania polskiego paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych jest CSR Consulting, a do Rady Konsultacyjnej tej inicjatywy weszły także: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy 2030.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Carrefour Polska

fot. Carrefour Polska

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny