ograniczą emisję tlenków azotu

Ograniczą emisję tlenków azotu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przyznał ponad 50 mln zł niskooprocentowanej pożyczki Zakładom Azotowym „Puławy” (ZA).

Udzielone przez Fundusz wsparcie ma pozwolić ZA ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2, która zapewni zmniejszenie emisji tlenków azotu w spalinach do poziomu 150 mg/mu3. Zastosowanie znajdzie w tym przypadku metoda selektywnej, katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR).
Jak podaje NFOŚiGW, instalacja ma być przystosowana do dalszej redukcji NOx do poziomu 50 mg/mu3. W procesie SCR do strumienia spalin dozuje się reagent, a powstała mieszanina przepływa przez reaktor zaopatrzony w katalizator. W procesie tym tlenki azotu są redukowane do azotu cząsteczkowego.

Dzięki pożyczce z NFOŚiGW ograniczą emisję tlenków azotu

Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się wdrożenie systemów pozwalających na optymalne sterowanie podawaniem paliwa oraz powietrza do kotła, co pozwoli na pierwotną redukcję emisji. W zakres prac wejdą: modernizacja części ciśnieniowej kotła wraz z podgrzewaczem wody i przegrzewaczami pary, modernizacja układów obiegu powietrza i spalin wraz z palnikami, dyszami oraz obrotowymi podgrzewaczami powietrza, zabudowa reaktora katalitycznego, instalacja kompletnego układu dozowania reagenta, modernizacja odpylacza oraz wymiana wentylatorów sztucznego ciągu.

W efekcie modernizacji kotła parowego ma zostać ograniczona emisja tlenków azotu o 287 Mg/rok (z 1971 Mg/rok do 1684 Mg/rok). Ten efekt ekologiczny ma być osiągnięty do końca czerwca 2021 r.

Jak zaznacza NFOŚiGW, dofinansowany projekt przewiduje także zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania edukacyjne. W Puławskim Parku Technologicznym najpierw organizowane będą konferencje i prelekcje, a następnie instalacja udostępniona zostanie zwiedzającym. Tym sposobem realizacja zadania spowoduje nie tylko redukcję emisji NOx, ale zarazem stanie się swoistą platformą do pokazywania, jak można ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Niskooprocentowana pożyczka dla Zakładów Azotowych „Puławy” zostanie udostępniona przez NFOŚiGW ze środków krajowych w ramach programu priorytetowego pn. „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

Umowa regulująca przekazanie przez NFOŚiGW finansowego wsparcia dla ZA na realizację projektu pn. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx” została podpisana przez Artura Michalskiego, wiceprezesa NFOŚiGW oraz Krzysztofa Bednarza, prezesa Grupy Azoty ZA Puławy. Preferencyjna pożyczka udzielona beneficjentowi ze środków własnych NFOŚIGW wyniesie 52,5 mln zł. Beneficjent zaangażuje również środki własne w wysokości ponad 31,6 mln zł. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę ponad 84,1 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. Sławomir Kłak, Grupa Azoty PUŁAWY

 

reklama

partner medialny