Rozwój transportu wodnego

Odrzańska Droga Wodna – zrównoważony transport

Władze samorządowe Śląska dążą do rozwijania zrównoważonego transportu w regionie.

Sprzyjać ma temu m.in. przywrócenie funkcji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Aprobatę dla władz centralnych, które czynią wysiłki w tym kierunku, wyrażono m.in. w stanowisku przyjętym podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa.

Rozwój transportu wodnego

„Równoważenie systemu transportowego poprzez rozwój transportu wodnego z pewnością stanie się impulsem rozwoju regionów, w tym województwa śląskiego. Infrastruktura śródlądowych dróg wodnych i urządzeń towarzyszących, poza funkcją transportową, służy również innym celom, takim jak ochrona przed powodzią i skutkami suszy poprzez retencjonowanie wody. Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne pełnią również bardzo ważne funkcje ekologiczne. W niektórych przypadkach możliwe staje się energetyczne wykorzystanie zgromadzonych wód. Podstawową jednak korzyścią płynącą z systemu żeglownych rzek i kanałów jest zmniejszenie generowanych przez transport samochodowy presji na środowisko. Potrzeba ograniczenia tych negatywnych oddziaływań nie powinna podlegać żadnej dyskusji” – czytamy w stanowisku radnych.

Warto przypomnieć, iż w marcu br. Prezydent RP podpisał akt ratyfikacyjny dotyczący Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (porozumienie AGN). Natomiast w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów pt. „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” ujęto budowę Kanału Śląskiego łączącego Odrzańską Drogę Wodną z Drogą Wodną Górnej Wisły oraz budowę kanału Koźle – Ostrawa, będącego polskim odcinkiem szlaku wodnego Dunaj – Odra – Łaba, które to inwestycje zlokalizowane mają być w obszarze województwa śląskiego.

Na podstawie: www.slaskie.pl

fot. pixabay.com

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny