Oczyszczony z niebezpiecznych substancji

Oczyszczony z niebezpiecznych substancji – teren byłej koksowni zaadaptowany na park

Pięciohektarowy teren po byłej koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej został oczyszczony z niebezpiecznych substancji – podał Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Dzięki przeprowadzonym tam pracom rekultywacyjnym z gleby usunięte zostały metale ciężkie, cyjanki i związki ropopochodne, a cały obszar dawnego zakładu zaadaptowano na park z licznymi atrakcjami – wskazał magistrat. Miejscy urzędnicy dodali, że mieszczą się tam teraz, m.in. taras widokowy, górka saneczkowa, place zabaw i ścieżka dydaktyczna. Oficjalnie inwestycję oddano do użytkowania 24 marca br.

Dzięki temu przedsięwzięciu Ruda Śląska zyskała kolejną bezpieczną zieloną przestrzeń, a historia tego miejsca i zabytkowe pozostałości jego zabudowań zostały ocalone dla przyszłych pokoleń – podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Oczyszczony z niebezpiecznych substancji teren został zagospodarowany – koszt 21 mln zł

Prace przy zagospodarowaniu terenu po koksowni pochłonęły ponad 21 mln zł – wylicza UM i dodaje, że z tego prawie 18 mln zł miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony w przetargu wykonawca opracował dokumentację projektową i zrealizował całość inwestycji. W ramach przedsięwzięcia do życia przywróconych zostało prawie 5 ha terenu. Najważniejszą częścią inwestycji było zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegały nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana została dzika roślinność. – Istotną częścią przedsięwzięcia było zabezpieczenie ruin budowli po byłej koksowni, dzięki czemu stworzyliśmy unikalną ścieżkę dydaktyczną – wskazała dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków.

Teren oczyszczony z niebezpiecznych substancji z wykorzystaniem bio- i fitoremediacji

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2018 r. Najpierw prowadzono prace projektowe, a później działania w terenie. Dokonane na obszarze dawnej koksowni szczegółowe badania gruntu wykazały obecność metali ciężkich, cyjanków i różnych związków ropopochodnych. Aby oczyścić teren, zastosowano jednocześnie technologię bioremediacji (usuwania zanieczyszczeń za pomocą mikroorganizmów) i fitoremediacji (technologii wykorzystującej w procesie oczyszczania rośliny). Zastosowano także tzw. bariery reaktywne, w których dochodzi do procesu geochemicznego między zanieczyszczoną substancją a materiałem wypełniającym barierę – wymienił UM.

W ramach prowadzonych prac usunięto również dziką roślinność, wprowadzając w jej miejsce nowe nasadzenia. Renowacją zostały objęte obiekty budowlane, stanowiące pozostałości po dawnym zakładzie. Zabezpieczono konstrukcyjnie i poddano pracom konserwacyjnym budynek wieży węglowej, zbiornik smoły i baterie pieców koksowniczych. Baterie przykryto betonowym stropem, którego część to jednocześnie taras, stanowiący punkt widokowy na całe założenie parkowe. Na ścianach wieży węglowej oraz na elewacji baterii koksowniczej umieszczono tablice informacyjno-edukacyjne na temat procesów technologicznych stosowanych w koksowni „Orzegów” oraz o historii przedsiębiorstwa.

Park podzielony na dwie strefy

Powierzchnię parku podzielono na dwie strefy – teren przylegający do zabytkowych obiektów zagospodarowano alejkami parkowymi i obiektami małej architektury, a północną część założenia zaaranżowano jako teren zieleni bez wytyczonych ścieżek – tłumaczy UM. Obszar inwestycji oświetlono, wybudowano toaletę, utworzono miejsca parkingowe i wiatę rowerową, wybudowano dwa place zabaw dla dzieci, ustawiono ławki parkowe oraz leżaki. Dzięki przeprowadzonym działaniom obszar został całkowicie zrewitalizowany – oczyszczono glebę z niebezpiecznych substancji, wykonano zmianę zagospodarowania terenu na park rekreacyjno-edukacyjny oraz zadbano o upamiętnienie pierwotnej funkcji tego miejsca.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Ruda Śląska

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny