ochrony środowiska

Biznes i kwestie dotyczące ochrony środowiska – wyniki badania

Jak przekazała firma Canon Polska, z zebranych w badaniu przeprowadzonym we współpracy z K+Research by Insight Lab opinii wynika, że średnie i duże firmy poważnie traktują kwestie dotyczące ochrony środowiska oraz zagadnienia społeczne. dowodzić tego ma podejmowanie takich działań jak drukowanie na papierze makulaturowym, zakup energooszczędnego sprzętu czy segregacja odpadów biurowych. Szacunek do idei zrównoważonego rozwoju, ma przejawiać się w codziennych biurowych czynnościach i w decyzjach biznesowych. Z badania ma też wynikać, że zmienia się świadomość i postrzeganie relacji biznesu ze środowiskiem.

Polskie biura coraz przyjaźniejsze dla środowiska

Coraz bardziej świadomie do tematu mają podchodzić też klienci. Coraz częściej zwracają oni uwagę na kwestie dotyczące ochrony środowiska, czy szerzej zrównoważonego rozwoju, wybierając partnerów biznesowych dbających o otoczenie i doceniających wagę etycznych relacji międzyludzkich. Według Canon Polska, przedsiębiorcy będą dążyć do minimalizacji swojego szkodliwego wpływu na środowisko. Częścią tych działań ma być tworzenie przestrzeni biurowych, będących przyjaznymi dla środowiska, ale też dla pracowników. Firmy mają inwestować w energooszczędny sprzęt biurowy i dbać o kształtowanie odpowiednich nawyków wśród kadry pracowniczej.

Zrównoważony rozwój i kwestie dotyczące ochrony środowiska idą w parze

W badaniach udział wzięli przedstawiciele średnich i dużych firm. Były to osoby odpowiedzialne za infrastrukturę IT, menedżerowie IT, dyrektorzy administracyjni, kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne za organizowanie pracy biurowej. Badania odbyły się już trzeci raz. – Pytania o kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem są przyjmowane przez przedstawicieli kadry kierowniczej coraz bardziej naturalnie. To pokazuje, jak długą drogę przeszliśmy na świecie i w Polsce – jako przedsiębiorcy i ludzie. Koncentracja na zysku, coraz większej efektywności i produktywności, stopniowo ustępuje miejsca refleksji dotyczących tego, jak coś może być wyprodukowane, użyte, sprzedane w sposób etyczny i przyjazny dla środowiska –przekazał Przemysław Huk, research manager w K+Research.

Firmy podchodzą coraz poważniej do kwestii środowiskowych i społecznych – taki wniosek na podstawie badań wyciągnęła firma Canon Polska. 70% respondentów wskazać miało, że działania tego typu są istotne. Na pytanie, jakie pierwsze skojarzenia w świadomości respondentów wywołuje pojęcie zrównoważonego rozwoju, przeważająca ich liczba wskazała na odpowiedzialną produkcję i konsumpcję. Było to 37% badanych. Jeśli chodzi o firmy zatrudniające więcej niż 250 osób, wartość ta była większa i wynosiła 43%. Poza tym, respondenci wskazywali wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, etyczne działania firmy związane z dobrostanem pracowników, recykling i odpowiedzialną gospodarką odpadami, a także redukcją emisji CO2 i gospodarką o obiegu zamkniętym.

Z jakich narzędzi i technologii firmy korzystają najchętniej?

Dzięki przeprowadzonym badaniom wykazano też, że w codziennej działalności firmy korzystają ze zróżnicowanych metod i narzędzi mających pozwolić na świadomą realizację idei zrównoważonego rozwoju. Ich skuteczność jest różnie oceniana. Zapytano o narzędzia, które w ramach biura są najbardziej skuteczne dla wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. 57% badanych odpowiedziało, że jest to segregacja odpadów. Podobnie, bo 54% z nich wskazało na korzystanie z materiałów eksploatacyjnych pochodzących z recyklingu, a 51% na korzystanie z ekonomicznego sprzętu biurowego. Canon Polska zaznacza również, że 44% respondentów wskazała, iż jednym z najbardziej wartościowych aspektów w tym kontekście jest dbałość o relacje w miejscu pracy i równość szans. 52% badanych zachęcało do oszczędnego drukowania. Z metody ustawienia druku na dwustronny korzystać ma 49% osób, natomiast 43% korzysta z drukarek o niższym zużyciu energii. Aż 85% badanych kupując do firmy nowy sprzęt ma zwracać uwagę na zrównoważone parametry produktu oraz na zrównoważone działania producenta.

– Sięganie po energooszczędny sprzęt, powtórne wykorzystywanie materiałów eksploatacyjnych staje się standardem w polskich firmach. Ta zupełnie nowa perspektywa, wręcz nowy „styl życia” biur musi znaleźć i znajduje odzwierciedlenie w decyzjach biznesowych firm takich jak Canon. Firmy technologiczne nie mają wyjścia. Muszą inwestować w konkretne rozwiązania przynoszące oszczędność energii i zakładające ponowne wykorzystanie surowców, prefabrykatów czy całych produktów. W naszym przypadku, wdrażając kompaktowe, energooszczędne urządzenia, tworząc programy recyklingu i promując ponowne używanie sprzętu drukującego, pomagamy naszym klientom w osiągnięciu własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju zaznaczył Dariusz Szwed,ekspert od urządzeń biurowych, zagadnień bezpieczeństwa i cyfryzacji w Canon Polska.

Badania mają dowodzić, że idea zrównoważonego rozwoju przenika coraz bardziej do pracy biurowej, a firmy dążą do stworzenia zrównoważonych przestrzeni, które będą korzystne dla środowiska i wizerunku firmy.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Canon

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny