ochronę środowiska

12 strategicznych projektów KE ma wspomóc ochronę środowiska i klimatu

Komisja Europejska (KE) przekazała informację o inwestycji w 12 strategicznych projektów z dziedziny środowiska i klimatu w całej Europie. W ramach programu LIFE, przeznaczonych na ten cel zostanie 233 mln euro. Inwestycje mają wesprzeć realizację planów Unii Europejskiej (UE), dotyczących środowiska i klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Wspomóc ochronę środowiska i klimatu

W ramach strategicznych projektów wsparcie mają otrzymać Polska, Bułgaria, Czechy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Litwa, Austria i Finlandia. Projekty wspomogą  osiągnięcie krajowych celów środowiskowych i klimatycznych wraz ze zwiększaniem wkładu w zieloną transformację UE.

– Program LIFE jest konkretnym przykładem, w którym finansowanie UE skutecznie pomaga odbudować naszą przyrodę i ekosystemy oraz stawić czoła zmianie klimatu poprzez ograniczenie emisji i zwiększenie odporności. Dzięki tym dwunastu projektom 10 państw UE będzie czynić postępy w tych wysiłkach w terenie i wspierać wdrażanie unijnych przepisów dotyczących środowiska i klimatu – powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący wykonawczy KE do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania. Wybrane projekty ochrony przyrody w ramach programu LIFE mają przynieść korzyści morskim ekosystemom. Program dotyczący Polski ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w województwie podkarpackim. Ma on też zmniejszyć ubóstwo energetyczne i zwiększyć efektywność energetyczną.

Jakie projekty będą realizowane w innych krajach?

W Bułgarii mają zostać wprowadzone plany zrównoważonej mobilności miejskiej. Co ma pomóc w osiągnięciu bezemisyjnego transportu na drodze do neutralności klimatycznej. Czeska część projektu zakłada wdrożenie aktywnych narzędzi ochrony gatunków, co ma odwrócić spadek liczebności co najmniej 25 z nich. Do 2030 r. zaplanowane zostały działania polegające na wyznaczeniu co najmniej 30% obszarów morskich Irlandii jako obszarów chronionych (MPA). Dodatkowo, program LIFE SNAP będzie ukierunkowany na zwalczanie przeszkód w realizacji irlandzkiego funduszu działań priorytetowych Natura 2000. Francja ma zachęcać obywateli do wprowadzania zmian w sposobie życia, a także produkcji. We Włoszech wsparcie uzyskać ma ochrona bioróżnorodności. Stanie się tak dzięki programowi LIFE NatConnect2030, w ramach którego działania będą prowadzone w ponad 500 miejscach. Kolejny projekt ma się skupić na poprawie jakości wody i gospodarki wodnej na Litwie. Natomiast Austria odbuduje 1400 hektarów torfowisk, 13 różnych siedlisk oraz 37 gatunków o wysokiej wartości ochronnej.

Kolejnym programem chroniącym bioróżnorodność jest Program Priodiversity LIFE. Będzie on realizowany w Finlandii. Dodatkowo, Finlandia ograniczy emisję z rolnictwa, transportu ciężkiego oraz będzie stopniowo wycofywać paliwa kopalne wykorzystywane przez małych i średnich przedsiębiorców w przemyśle. Ma to pomóc krajowi w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Dzięki projektom LIFE chcą wspomóc ochronę środowiska i klimatu

Z kolei Hiszpania, Francja i Andora wspólnie realizują program, który ma przyśpieszyć przystosowanie się do zmiany klimatu w Pirenejach.

– Niezaprzeczalnie dochodzi do zmiany klimatu. Codziennie stawiamy czoła jej konsekwencjom. Musimy znacznie przyśpieszyć przystosowanie się do zmiany klimatu. Ważnym elementem rozwiązania będzie wzmocnienie naszych naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, obniżenie emisyjności przemysłu i transportu oraz zwiększenie odporności na zmianę klimatu. Dzięki projektom LIFE, które dziś finansujemy, możemy znaleźć konkretne rozwiązania umożliwiające wprowadzenie znaczących zmian w terenie – powiedział Wopke Hoekstra, komisarz do spraw walki ze zmianami klimatu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot.???

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny