Zakup obudów do wykopów

Zakup obudów do wykopów dla poprawy bezpieczeństwa pracowników

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) przekazał informację o zakupie dwóch certyfikowanych kompletów obudów do wykopów. Będą one chronić i zabezpieczać pracowników przebywających w wykopie podczas usuwania awarii wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Cel zakupu obudów do wykopów – poprawa bezpieczeństwa

Obudowy do wykopów trafiły na wyposażenie Działu Eksploatacji Sieci Wodociągów Krośnieńskich. Będą wykorzystywane podczas prac terenowych, związanych m.in. z usuwaniem awarii wodociągowych lub zatorów kanalizacyjnych. Znajdą zastosowanie w przypadku wykonywania prac na większej głębokości. Obudowy mają wymiary 3 x 3 metry i jak zaznacza KHK, znacząco poprawią bezpieczeństwo i komfort pracy osób przebywających w wykopie, umożliwiając im swobodne poruszanie się i wykonywanie bieżącej pracy. – Celem zakupu obudowy do wykopu było poprawienie warunków, bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników. A także zmniejszenie potencjalnego zagrożenia wypadkami przy tego typu pracach i zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych – tłumaczy Maciej Żarnowski, kierownik Sekcji BHP i ppoż. w KHK.

Do wykorzystania nie tylko przez wodociągowców

Obudowy cechują się wysoką wytrzymałością, a także są łatwe w montażu. Dzięki temu będą mogły być wykorzystywane nie tylko przez pracowników Wodociągów Krośnieńskich, ale też przez załogę Elektrociepłowni Krosno, podczas usuwania awarii na sieci ciepłowniczej. – Wyposażenie pracowników w taki sprzęt na pewno ułatwi wyeliminowanie zagrożeń podczas pracy w wykopach, a tym samym zagwarantuje profesjonalną ochronę ich zdrowia i życia – zaznaczył Janusz Fic, prezes KHK.

Przekazanie boksów do eksploatacji poprzedziło szkolenie pracowników, zorganizowane przez firmową sekcję BHP.

Zakup aluminiowych obudów sfinansował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”. Wartość dofinansowania wyniosła 60 tys. zł, a wkład własny spółki to ok. 1,5 tys. zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. KHK

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny