Bilet komunikacji z informacją o śladzie węglowym

Urząd Miasta Krakowa (UM) podkreśla, że Kraków jest pierwszą polską metropolią, która zaczęła liczyć swój ślad węglowy. Inaczej mówić magistrat zaczął sumować emisje gazów cieplarnianych emitowanych przez miasto. Teraz miasto idzie krok dalej. Każdy, kto do codziennej podróży wybierze komunikację miejską, przekona się, że ta decyzja ma istotny wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla. Wystarczy, że zerknie na swój bilet komunikacji miejskiej, tam zapozna się z informacją o śladzie węglowym – przekonuje ratusz.

Bilet komunikacji miejskiej z informacją o śladzie węglowym

Jak oznajmił UM, Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza do obiegu bilet, który zawiera informację o śladzie węglowym przejazdu. Dodanie napisu na bilecie oraz w aplikacji mobilnej ma wyraz symboliczny. To część kampanii edukacyjnej, wpisującej się w założenia Europejskiego Tygodnia Mobilności. Ma pokazać, jak można ograniczyć wpływ na środowisko przyrodnicze, dokonując codziennych wyborów, i dlaczego jest to tak istotne.

– Każdy środek transportu ma swoje wady i zalety. W tej inicjatywie nie chodzi o to, żeby optować tylko za jednym z nich, a inne wykluczać. Rolą miasta jest stworzenie wszystkim, którzy chcą się poruszać różnymi środkami transportu, odpowiednich do tego możliwości. Żeby mieli wybór, żeby w sposób bezpieczny, korzystny dla siebie i możliwie szybki mogli podróżować po mieście. Europejski Tydzień Mobilności to dobry moment, aby z jednej strony powiedzieć, co zostało w tej materii zrobione, a z drugiej zastanowić się, jakie stoją jeszcze przed nami wyzwania – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Wybierz komunikację miejską – zmniejsz ślad węglowy

Kraków obliczył, jaki ślad węglowy generuje poruszanie się po mieście komunikacją publiczną, a jaki samochodami osobowymi.

– Od kilku lat prowadzimy jako miasto inwentaryzację gazów cieplarnianych, posługując się w tym celu międzynarodową metodyką. Uzyskiwane wartości raportujemy również na międzynarodowej platformie. Teraz skorzystaliśmy z tej wiedzy do celów edukacyjnych. W obliczeniach emisji związanej z transportem oparliśmy się na wartościach przeciętnych dla przyjętych założeń. Z danych przewozowych wynika, że średnia długość podróży Komunikacją Miejską w Krakowie to 6,4 km dziennie. Natomiast osobne wyliczenia zostały wykonane na podstawie modelu transportowego dla samochodów osobowych – wyjaśnił Andrzej Łazęcki, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu UM.

Okazało się, że w przypadku Krakowa możliwe jest aż siedmiokrotne zmniejszenie śladu węglowego pod warunkiem korzystania z komunikacji miejskiej i rezygnacji z indywidualnej podróży samochodem.

– Co ważne, ten ślad węglowy nie został policzony na podstawie ogólnopolskich czy europejskich danych. Tylko w oparciu o to, z czym faktycznie mamy do czynienia w mieście. Na podstawie lokalnych danych dotyczących krakowskiego transportu zbiorowego w zestawieniu z ruchem samochodem, który odbywa się na naszych ulicach. Dzięki temu wiemy, że siedem razy można codziennie zmniejszyć ślad węglowy, wybierając komunikację miejską – podkreśliła Ewa Całus, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej.

Bezemisyjny transport to lepsza jakość życia

Na krakowskim bilecie komunikacji miejskiej umieszczono następujący komunikat: „Wybierając komunikację miejską zamiast samochodu, ograniczasz 7-krotnie emisję CO2 każdego dnia. Twoja średnia dzienna podróż to tylko 0,07 kg CO2. Tę informację będzie można przeczytać także w języku angielskim – wskazał UM.

Obliczenia zostały przygotowane przez Wydział Gospodarki i Klimatu UM na podstawie danych z jednostek miejskich, obejmujących zużytą energię i ilości zużywanych paliw. Urzędnicy bazowali również na danych z Krakowskiego Modelu Ruchu, wskazujących na natężenie ruchu na terenie Krakowa – poinformował magistrat.

Ślad węglowy to współcześnie powszechnie przyjęta miara naszego oddziaływania na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla. Przy postępującej zmianie klimatu niezwykle ważne jest szukanie sposobów na redukcję tego śladu. Zwłaszcza w przypadku miast, w których żyje największa liczba osób, ma to ogromne znaczenie. Zrównoważony, bezemisyjny transport to lepsza jakość życia i zdrowie nas wszystkich – podsumował ratusz.

Na podstawie: krakow.pl

fot. Bogusław Świerzowski/kraków.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny