Nowy park

Będzie nowy park!

Taras widokowy, górka saneczkowa, ścieżka dydaktyczna – to niektóre atrakcje, które powstają na terenie po byłej koksowni Orzegów – ostatniego i najstarszego tego typu zakładu na terenie Polski, gdzie powstaje też nowy park. Właśnie ruszyła remediacja i rewitalizacja 5-hektarowego obszaru zabytkowej fabryki – informuje Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Prace potrwają do 2021 r. i pochłoną 21 mln zł, a 85% tej kwoty miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POiIŚ).

Nowy park z dofinansowaniem z POiIŚ-u, ale najpierw remediacja terenu

Prace nad nadaniem „drugiego życia” dawnej koksowni postępują pełną parą. Usunięto już dziką roślinność i wywieziono ponad 11000 ton odpadów. Teren inwestycji jest przygotowany do działań remediacyjnych. Polegają one na usunięciu lub zmniejszeniu substancji zagrażających środowisku i zdrowiu ludzi – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. Badania gruntu wykazały bowiem obecność na terenie dawnej koksowni metali ciężkich, cyjanków oraz różnych związków ropopochodnych, dlatego też projekt remediacji przewiduje jednoczesne zastosowanie technologii bioremediacji (usuwania zanieczyszczeń za pomocą żywych mikroorganizmów) i fitoremediacji (technologii wykorzystującej w procesie oczyszczania rośliny). Zastosowane będą również bariery reaktywne, w których dochodzi do procesu geochemicznego między zanieczyszczoną substancją a materiałem wypełniającym barierę – tłumaczy rudzki magistrat.

Najważniejszą częścią zadania jest zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. Dopiero po oczyszczeniu gruntu możliwa będzie realizacja zaplanowanej inwestycji, obejmującej m.in. utworzenie nowego założenia parkowego – dodaje Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Jak zaznacza UM, w najbliższym czasie ruszą także prace konserwatorskie. Teren całej inwestycji podzielono bowiem na dwa obszary. Ten, który przylega do zabytkowych budynków byłej koksowni, zostanie zagospodarowany alejkami parkowymi oraz obiektami małej architektury. Powstaną tam chodniki, place zabaw, parking, a także ławki, stoliki, kosze, latarnie oraz ogólnodostępna toaleta. Pozostałe ruiny po zakładzie będą odrestaurowane i zabezpieczone, a pomiędzy nimi zostanie wytyczona ścieżka dydaktyczna. Natomiast północna część parku stanowić będzie obszar zieleni bez wytyczonych ścieżek, gdzie odwiedzający to miejsce będą mogli chadzać własnymi drogami.

Remediacja i rewitalizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Chcemy te tereny otworzyć dla mieszkańców, którzy zyskają kolejną zieloną przestrzeń. Dzięki rekultywacji będzie można z niej bezpiecznie korzystać. Dodatkowo poprzez zabezpieczenie zachowanych fragmentów budynków koksowni zadbamy o ocalenie historii tego miejsca – podkreśla prezydent Dziedzic.

Remediacja i rewitalizacja terenu po koksowni Orzegów jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca tego projektu zarówno opracowuje dokumentację projektową, jak i realizuje całość inwestycji. Przez ostatnie pół roku trwały prace projektowe, a jednocześnie z terenu usuwano zanieczyszczenia powierzchniowe. W ubiegłym miesiącu inwestor uzyskał pozwolenie na budowę.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. UM Ruda Śląska

reklama

 

reklama

partner medialny

reklama