PGE Polska Grupa Energetyczna

Nowy blok energetyczny produkuje energię

PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że nowy blok energetyczny w Elektrowni Opole zaczął produkować energię elektryczną. Prace na budowie bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole wchodzą w finalną fazę realizacji – zaznacza PGE.

Po udanej próbie ciśnieniowej kotła i jego rozpaleniu w listopadzie 2018 r., 15 stycznia blok nr 5 po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej.

Inwestycje PGE w nowoczesną energetykę węglową wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju i umożliwiają stopniową wymianę starych mocy w systemie na jednostki o niemal 1/3 bardziej efektywne. Dwa nowe bloki w Elektrowni Opole oznaczają obniżenie emisji o 2,5 miliona ton dwutlenku węgla rocznie w skali kraju – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Ograniczyć uciążliwość dla środowiska

Po przekazaniu do eksploatacji nowych jednostek elektrownia w Opolu zaspokajać będzie 8% obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach. Do produkcji energii wykorzystywać będzie, pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej, węgiel kamienny w ilości ok. 4 mln ton rocznie – podkreśla PGE.

Realizacja inwestycji odbywa się z zastosowaniem najnowszych technologii. Dzięki temu uzyskana zostanie sprawność netto w produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 46 proc. – o około 10 punktów procentowych wyższej od obecnie uzyskiwanej w polskiej energetyce, a także umożliwi znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko – mówi Norbert Grudzień, p.o. prezesa zarządu, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki, która w Grupie PGE prowadzi działalność wydobywczą i odpowiada za wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych.

Zastosowanie technologii ultra nadkrytycznej (USC) pozwala na zwiększenie produkcji energii przy mniejszym zużyciu węgla, a tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo energetyczne i znacząco ogranicza wpływ na środowisko, spełniając najbardziej rygorystyczne normy emisji – podkreśla natomiast Sławomir Żygowski, prezes GE Power w Polsce (firmy, która jest generalnym projektantem i dostawcą kluczowych urządzeń w tej inwestycji).

Flagowe inwestycje Grupy PGE, czyli budowa dwóch bloków 900 MW w Opolu oraz 490 MW w Turowie, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, przyczynią się do lepszej efektywności wykorzystania paliwa, co umożliwi zmniejszenie średniego poziomu emisyjności Grupy. Szacowana emisyjność tych instalacji będzie 25% niższa niż dotychczas działających bloków w tych elektrowniach – podkreśla PGE.

Firma energetyczna podkreśla, że jej konsekwentne inwestycje w aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska przyrodniczego jest ograniczana. W latach 1989-2017 elektrownie Grupy: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra zredukowały emisje: tlenków siarki (SOX) o 93%, tlenków azotu (NOX) o 59% oraz pyłu o 99%.

Inwestycja kosztuje 11,6 mld zł. Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji ma nastąpić do 15 czerwca br. Z kolej termin zakończenia budowy bloku nr 6 to 30 września br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PGE Polską Grupę Energetyczną

fot. PGE Polska Grupa Energetyczna

reklama

reklama

 

partner merytoryczny